Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με ...

Κυριακή, 30 Ιουλίου 2017

Το Συναξάρι του Αυγούστου

1/ 8
Η πρόοδος του τιμίου και ζωοποιού Σταυρού, ήτοι η έξοδος αυτού εκ του ιερού παλατιού εις την Πόλιν. Των αγίων Επτά Μαρτύρων Παίδων, των Μακκαβαίων Αβείμ, Αντωνίου, Αχείμ, Γουρίου, Ελεαζάρου, Ευσεβωνά και Μαρκέλλου, της μητρός αυτών, Σολομονής, και Ελεαζάρου, του διδασκάλου αυτών. Των εν Πέργη αγίων Εννέα Μαρτύρων: Αλεξάνδρου, Άττου, Ευκλέους, Κατούνου, Κινδέου,
Κυριάκου, Λεοντίου, Μηναίου και Μνησιθέου. Μαρτύρων: Θεοδώρου, Κηρύκου, Μηναίου, Μήνου, Πάπα του Νέου και Πολυεύκτου. Οσιομάρτυρος Ελέσης, της εν Κυθήροις. Οσίων Τιμοθέου, επισκόπου Προκοννήσου, του θαυματουργού, και Αντωνίου του Νέου, του εν Βεροία.

Οι εννέα μάρτυρες, Λέοντιος, Άττος, Αλέξανδρος, Κινδέας, Μνησίθεος, Κυριάκος, Μηναίος, Κατούνος και Ευκλής, έζησαν την εποχή του αυτοκράτορα Διοκλητιανού και του ηγεμόνα Φλαβιανού, στην Πέργη της Παμφυλίας.

Λέγεται πως ένα βράδυ, θέλοντας να μαρτυρήσουν για τον Χριστό, κατέστρεψαν όλα τα αγάλματα που βρίσκονταν στον ειδωλολατρικό ναό της Αρτέμιδος. Συνελήφθησαν και όλοι τους υπεβλήθησαν σε φρικτά βασανιστήρια. Ένα από αυτά ήταν να τους ρίξουν σε ένα κλουβί με θηρία. Όχι μόνο τα θηρία δεν τους σκότωσαν, αλλά αντιθέτως δεν τους πλησίαζαν καν. Όλοι όσοι ήταν μπροστά άρχισαν να μιλάνε για θαύμα. Τότε λέγεται πως ξέσπασε καταιγίδα και μια φωνή προσκαλούσε τους αγίους στον ουρανό. Λίγο αργότερα, οι εννέα μάρτυρες θανατώθηκαν με αποκεφαλισμό.

2/8
Εύρεσις και ανακομιδή των ιερών λειψάνων του Αγίου Πρωτομάρτυρος και Αρχιδιακόνου Στεφάνου. Μάρτυρος Φωκά. Νεομάρτυρος Θεοδώρου, του εν Δαρδανελίοις. Οσίων Ιουστινιανού Β’ του ευσεβούς βασιλέως και Βασιλείου του διά Χριστόν σαλού. Οσίας Φωτεινής, της εν Κύπρω.

3/8
Ιερομάρτυρος Στεφάνου, πάπα Ρώμης, και των συν αυτώ. Αγίας Μυροφόρου Σαλώμης. Οσίων Ισαακίου, Δαλματίου, Φαύστου. Εφέσου Ιωάννου του μοναχού και Ιωάννου του νέου. Ιωάννου του ομολογητού και Αντωνίου του Ρώσου. Οσίων Θεοκλητούς και Θεοδώρας της εξ Αιγίνης.

4/8
Των εν Εφέσω αγίων Επτά Παίδων: Αντωνίνου, Διονυσίου, Εξακουστιδιανού, Ιαμβλίχου, Κωνσταντίνου, Μαξιμιλιανού και Μαρτινιανού. Μαρτύρων Θαθουήλ και Ιάς. Οσίου Ιωάννου, του Νέου.

5/8
Προεόρτια της Θείας Μεταμορφώσεως. Ιερομάρτυρος Φαβίου (Φαβιανού), επισκόπου Ρώμης. Μάρτυρος Ευσιγνίου. Μαρτύρων Καττιδιανού και Καττιδίου των αδελφών και Σόλεβ, του Αιγυπτίου. Της αγίας μάρτυρος Ιάς. Ευθυμίου Πατριάρχου Κων/πόλεως και Θύρσου, επισκόπου Καρπασίας. Της αγίας Νόννας, μητρός του Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου. Ευγενίου οσίου, του Αιτωλού.

6/8
Μεταμόρφωσις του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού.

7/8
Οσιομαρτύρων Αστερίου του θαυματουργού και Δομετίου του Πέρσου. Οσίας Ποταμιάς της θαυματουργού. Νεομάρτυρος Αββακούμ, του εν Θεσ/νίκη. Δαβίδ του «Γέροντος», του εν Ευβοία, Νικάνορος του εν «Ζάβορδα», του θαυματουργού, Υπερεχίου, Ωρ, Δομετίου του σημειοφόρου και Ποιμένος πολύπαθου του Ρώσου. Μάρτυρος Σώζοντος του εκ Νικομηδείας. Ναρκίσσου Πατριάρχου Ιεροσολύμων. Οσίων Θεοδοσίου του Νέου, του ιαματικού, του εξ Αθηνών και εν Άργει ασκήσαντος. Των εν Θηβαΐδι Μυρίων Ασκητών. Οσίας Κανδίδας, της Βυζαντίας.

8/8
Αιμιλιανού, επισκόπου Κυζίκου, του ομολογητού και Μύρωνος, επισκόπου Κνωσού, του θαυματουργού. Μαρτύρων Ελευθερίου και Λεωνίδου, Στυρακίου και Ερμολάου. Νεομαρτύρων Τριαντάφυλλου, του από Ζαγοράς, και Αναστασίου (Βουλγάρου), του εν Θεσ/νίκη. Θεοδοσίου του νέου, ηγουμένου εν τοις Οροβοίς, και Γρηγορίου ζωγράφου, του Ρώσου.

9/8
Αποστόλου Ματθίου. Μαρτύρων Αλεξίου, Δημητρίου, Ιακώβου, Ιουλιανού, Ιωάννου, Λεοντίου, Μαρκιανού, Πέτρου, Φωτίου, Μαρίας και Μάρθας της πατρικίας, των διά την εικόνα του Σωτήρος Χριστού αθλησάντων, και Αντωνίου του Αλεξανδρέως. Οσίου Ψόη.

10/8
Ιερομάρτυρος Σίξτου, Πάπα Ρώμης, του εξ Αθηνών. Μαρτύρων Λαυρεντίου αρχιδιακόνου, Ηραΐδου, Ήρωνος του φιλοσόφου και Ιππολύτου.

11/8
Μαρτύρων Εύπλου του διακόνου, Γαΐου, Γαϊανού, Ζήνωνος, Μακαρίου. Μάρκου και Νεοφύτου. Οσιομαρτύρων Βασιλείου και Θεοδώρου, των Ρώσων. Νεομαρτύρων Αναστασίου του εξ Ασωμάτου και Δημητρίου εξ Αγιάσου της νήσου Λέσβου καταγόμενων και εν Κασαμπά της Μικράς Ασίας αθλησάντων. Νήφωνος, Πατριάρχου Κων/λεως, του από Θεσ/κης. Οσίου Πασσαρίωνος. Ανάμνησις του εν Κερκύρα θαύματος του Αγίου Σπυρίδωνος, καθ’ ο απηλλάγη η πόλις το 1716 της πολιορκίας των Τούρκων.

12/8
Των αγίων μαρτύρων Φωτίου και Ανικήτου.

13/8
Απόδοσις της εορτής της Θείας Μεταμορφώσεως. Μάρτυρος Κορωνάτου. Οσίων Δωροθέου και Δοσιθέου, του υποτακτικού αυτού. Σέριδος, ηγουμένου εν Γάζη.

14/8
Προεόρτια της Κοιμήσεως της Θεοτόκου. Μιχαίου του προφήτου. Μάρτυρος Μαρκέλλου, επισκόπου Απαμείας Συρίας. Μάρτυρος Ουρσικίου του Τριβούνου και Λουκίου του στρατιώτου. Νεομάρτυρος Συμεώνος του Τραπεζουντίου.

Ο ιερομάρτυρας Μάρκελλος έζησε την εποχή του αυτοκράτορα Θεοδοσίου Α΄, του Μεγάλου. Καταγόταν από το νησί της Κύπρου, όπου και του είχε ανατεθεί η διοίκησή της. Έγινε ιερέας και λίγο αργότερα επίσκοπος Απαμείας της Συρίας. Ίδρυσε πολλές εκκλησίες, γκρεμίζοντας παράλληλα πολλούς ειδωλολατρικούς ναούς. Λέγεται πως σε έναν από αυτούς, ο οποίος δεν γκρεμιζόταν με τίποτα, έριξε αγιασμένο νερό και αμέσως ξέσπασε φωτιά και κάηκε ολοσχερώς. Τον συνέλαβαν και τον έριξαν στην κάμινο, όπου και πέθανε.

15/8
Της Παναγίας, ήτοι μνήμη της σεβάσμιας μεταστάσεως της υπερευλογημένης, ενδόξου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και Αειπαρθένου Μαρίας.

16/8
Ανάμνησις της εισόδου της αχειροτεύκτου Μορφής του Κυρίου Ιησού Χριστού του Αγίου Μανδηλίου, εκ της Εδεσσηνών πόλεως, εις ταύτην την θεοφύλακτον και βασιλίδα των πόλεων ανακομισθείσης. Γερασίμου του Νέου ασκητού, πατρός και προστάτου της νήσου Κεφαλληνίας. Μαρτύρων Αλκιβιάδου και Διομήδους. Νεομαρτύρων Δημητρίου οσίου, του εκ Σαμαρίνης, Νικόδημου του εκ Μετεώρων. Αποστόλου του εν Πηλίω. Των εν Μεγάροις αναιρεθέντων Μαρτύρων: Σεραφείμ, Δωροθέου, Ιακώβου, Βασιλείου, Δημητρίου και Σαράντη. Μακαρίου Αρχιεπισκόπου και Τιμοθέου επισκόπου Ευρίπου, κτίτορος της Ιεράς Μονής Πεντέλης.

17/8
Μαρτύρων Μύρωνος, Παύλου και Ιουλιανής, Ευτυχιανού, Κυπριανού, Μακαρίου οσίου, Στράτωνος, Στρατονίκου και Φιλίππου. Ευτυχίου επισκόπου Γορτύνης και των οσίων αδελφών αυτού, Ευτυχιανού και Κασσιανής. Οσίων Αίγλωνος του αναχωρητού και Αλυπίου, ζωγράφου, του Ρώσου. Οσιομάρτυρος Δημητρίου. Παναγίας της Γουμενίσσης.

18/8
Μαρτύρων Φλώρου και Λαύρου. Πατρόκλου και Ιουλιανής. Λέοντος του παρά την θάλασσαν της Λυκίας. Ερμίου, Πολυαίνου και Σεραπίωνος. Οσιομάρτυρος Δημητρίου του εκ Σαμαρίνης (Γρεβενών). Ιωάννου Ε’ και Γεωργίου Α’ πατριαρχών Κων/πόλεως. Οσίων Βαρνάβα και Σωφρονίου, των Αθηναίων και Χριστόφορου, παλαιών και νέων ιδρυτών της σεβάσμιας Μονής Παναγίας εν Σουμελά. Σωφρονίου του εν Άθω. Οσίου Αρσενίου του νέου, του εν τη νήσω Πάρω ασκήσαντος.

19/8
Μεγαλομάρτυρος Ανδρέου του Στρατηλάτου. Μαρτύρων Τιμοθέου, Αγαπίου, Θέκλης. Ευτυχιανού, Στρατηγίου και Μύρωνος. Οσίου Θεοχάρους, προστάτου και πολιούχου περιοχής και πόλεως Ναούσης, του θαυματουργού.

20/8
Σαμουήλ προφήτου. Των εν Βιζύη (Θράκης) 37 οσίων Μαρτύρων. Σεβήρου και Μέμνωνος, Λουκίου του βουλευτού, Ηλιοδώρου και Δοσά, Φωτεινής, Ευδαίμονος, Ρηγίνου, Ορέστου και Φιλονίδου πρεσβυτέρου. Οσίου Αβραμίου του Ρώσου.

21/8
Αποστόλου Θαδδαίου. Μαρτύρων Βάσσης και των τέκνων αυτής Αγαπίου, Θεογνίου και Πιστού, Αλεξάνδρου του εν Ικονίω.

Η Αγία Βάσσα έζησε στα χρόνια του Διοκλητιανού. Είχε παντρευτεί έναν ειδωλολάτρη ιερέα, τον Βαλέριο. Μαζί με τους τρεις γιους της, τον Αγάπιο, τον Θεόγνιο και τον Πιστό, ασπάστηκαν τον χριστιανισμό. Όταν το έμαθε ο σύζυγός της, εξοργίστηκε και προσπάθησε να τους μεταπείσει, χωρίς αποτέλεσμα. Τότε, εκείνος τους κατέδωσε στον ανθύπατο Βικάριο, ο οποίος διέταξε τη σύλληψή τους. Ο Θεόγνιος υπέστη φρικτά βασανιστήρια. Οι υπόλοιποι, αν και φυλακίστηκαν, αρνήθηκαν να αλλαξοπιστήσουν. Τότε, σκότωσαν τον Αγάπιο γδέρνοντάς του το δέρμα και αποκεφάλισαν τον Πιστό. Την αγία την άφησαν ελεύθερη. Συνελήφθη όμως αργότερα από τον έπαρχο της Κυζίκου, ο οποίος, αφού την υπέβαλε σε πολλά βασανιστήρια, στο τέλος την αποκεφάλισε.

22/8
Μάρτυρος Αγαθονίκου και των συν αυτώ Ακινδύνου, Ζήνωνος, Ζωτικού, Θεοπρεπίου και Σεβηριανού. Μαρτύρων Ειρηναίου, Ορόψεως και Ωρ. Ανθούσης οσίας και Αθανασίου επισκόπου, Χαρισίμου, Νεοφύτου, Αριάδνης της βασιλίσσης και Λουκίου.

23/8
Απόδοσις της εορτής της Κοιμήσεως της Θεοτόκου (Παναγίας της Προυσιωτίσσης). Ιερομαρτύρων Ειρηναίου επισκόπου Σιρμίου και Ειρηναίου του των «Αποστόλων διαδόχου» και επισκόπου Λυώνος. Μάρτυρος Λούπου. Καλλινίκου Α’ Πατριάρχου Κων/πόλεως, Νικολάου του Σικελιώτου.

24/8
Ιερομαρτύρων Ευτυχούς και Κοσμά Εθναποστόλου, του Αιτωλού. Μαρτύρων Γεωργίου, οσίου του Λιμνιώτου και Τατίωνος. Ανακομιδή ιερού λειψάνου του Διονυσίου, επισκόπου Αιγίνης, του εν Ζακύνθω.

25/8
Αποστόλου Τίτου, πρώτου επισκόπου Κρήτης. Μάρτυρος Σάββα. Μηνά, Επιφανίου, Ιωάννου Β’ του Καππαδόκη, Γενναδίου Β’ του Σχολαρίου, Πατριαρχών Κων/πόλεως.

26/8
Των εν Νικομηδεία διά ξίφους τελειωθέντων Αδριανού και Ναταλίας. Ανατολίου, Ανθίμου, Αντιόχου, Γεντηλίου, Ελευθερίου, Ερμογένους, Ευηθίου, Ευρετού, Ευτυχίου, Θεαγώνη, Θεοδώρου, Θύρσου, Ιωάννου, Καρτερίου, Κλαυδίου, Κυριάκου, Μαρδωνίου, Μαρίνου, Μηνωδίου, Πλάτωνος, Συνετού, Τρωαδίου και Φαρετρίου. Μαρτύρων Αδριανού, Αττικού και Σισινίου. Οσίων Ιβιστίωνος, Ιωάσαφ, υιού βασιλέως Αιθιοπίας Αβενίρ. Τιθόη, του εν τω «Ευεργετινώ».

27/8
Μάρτυρος Ανθούσης της νέας. Μεγαλομάρτυρος Φανουρίου, του θαυματουργού. Οσίου Ποιμένος, επισκόπου Κορδούης και Λιβερίου, πάπα Ρώμης, του ομολογητού.

28/8
Μαρτύρων Δάμωνος πρεσβυτέρου, Διομήδους και Λαυρεντίου. Μαρτύρων Εζεκίου του δικαίου, βασιλέως. Οσίου Μωυσέως του Αιθίοπος.

29/8
Μνήμη της αποτομής της τιμίας κεφαλής του Ιωάννου του Προδρόμου. Οσίων Αρκαδίου, επισκόπου Σαλαμίνος εν Κύπρω, του θαυματουργού, Θεοδώρας της εξ Αιγίνης, Βασιλείου αυτοκράτορος, του Μακεδόνος.

Ο Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος γεννήθηκε από τον ιερέα Ζαχαρία και την Ελισάβετ. Έζησε το μεγαλύτερο μέρος της ζωής του στην έρημο, όπου ασκήτευε. Βάπτισε, μάλιστα, τον Χριστό. Σύμφωνα με την Ορθόδοξη παράδοση, εκείνη την εποχή τετράρχης στην Ιουδαία ήταν ο Ηρώδης Αντύπας, ο οποίος είχε συνάψει παράνομο δεσμό με τη γυναίκα του αδελφού του, Φιλίππου, την Ηρωδιάδα.

Ο Ιωάννης τότε συνελήφθη. Στη διάρκεια μιας γιορτής, ο Ηρώδης ζήτησε από την κόρη της Ηρωδιάδας, τη Σαλώμη, να χορέψει και της υποσχέθηκε ότι θα της προσέφερε ό,τι του ζητούσε. Τότε η μητέρα της τής είπε ως αντάλλαγμα να ζητήσει το κεφάλι του Ιωάννη. Ο Ηρώδης διέταξε τον αποκεφαλισμό του αγίου, το σώμα του οποίου ενταφιάσθηκε από τους μαθητές του.

30/8
Απόδοσις της εορτής της αποτομής της τιμίας κεφαλής του Ιωάννου του Προδρόμου. Ιερομαρτύρων Ιανουαρίου πρεσβυτέρου, Φήλικος επισκόπου και Φιλωνίδου, επισκόπου Κουρίου. Μαρτύρων Σεπτεμίνου και Φουρτουνάτου. Αλεξάνδρου, Ιωάννου Η’, Παύλου Γ’ του Νέου, Πατριαρχών Κων/πόλεως και Ευλαλίου του ιεράρχου εν Κύπρω. Οσίων Φαντίνου του θαυματουργού, του εν Θεσ/νίκη και Βρυαίνης, της μητρός αυτού. Φύλακος και Σαρματά. Άρχοντος Βλαδιμηρίας και Νεαπόλεως Αλεξάνδρου, του Νευαίου.

31/8
Ανάμνησις της εν τη «αγία σορώ» καταθέσεως της Τιμίας Ζώνης της Υπεραγίας Θεοτόκου. Μαρτύρων Ανδρέου, Διαδόχου, Ηρακλείου, Μήνα, Φαύστου, Φιλέορτου. Των εν Νικομηδεία 366 Αγίων Μαρτύρων.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου