Κύριε μου, Ιησού Χριστέ, ελέησόν με

Τρίτη, 22 Σεπτεμβρίου 2020

Μικρόν Απόδειπνον και Χαιρετισμοί της Παναγίας

Το Απολυτίκιον της ημέρας

22 Σεπτεμβρίου 2020
Άγιος Φωκάς Ιερομάρτυρας ο Θαυματουργός

Ἦχος δ’. Ταχὺ προκατάλαβε.
Ἐκ βρέφους τοῦ Πνεύματος, ὀφθεῖς δοχεῖον λαμπρόν, θαυμάτων ἐπλούτησας, τὴν παρ' αὐτοῦ δωρεάν, Φωκὰ Ἱερώτατε, ὅθεν ἱερουργήσας, τῷ Σωτήρι ὁσίως, ἔπιες ἐν ἀθλήσει, τὸ ποτήριον τούτου, ὦ πρέσβευε δεόμεθα, ὑπὲρ τῶν ψυχῶν ἠμῶν.

Lord Jesus Christ, have mercy on me

Σάββατο, 19 Σεπτεμβρίου 2020

Παπά Φώτης ο Λαυριώτης: «Δεν με ένοιαζε τι θα έλεγε ο κόσμος, εγώ για το Χριστό ενεργούσα»

Κάποια φορά, αργά τη νύχτα επισκέφθηκε ο Ιερομόναχος παπα-Φώτης ένα από τα σπίτια της πόλης μας στο οποίο βρήκε κατάλυμα. Πριν κοιμηθεί, έδωσε την εξής εντολή στον οικοδεσπότη:
Αύριο χαράματα, εσύ κι εγώ έχουμε μια δουλειά.
Ξύπνησαν, έφυγαν από τη Μυτιλήνη, πήγαν στο Ησυχαστήριό του. Πήρε γρήγορα- γρήγορα ιερά σκεύη και την ιερατική του στολή και κατευθύνθηκαν στο γραφικό ξωκλήσι της Παναγίας της Γαλατούσας στο κάστρο της πόλης μας.

Τα Απολυτίκια της ημέρας

20 Σεπτεμβρίου 2020
Άγιος Ευστάθιος και η συνοδεία του, 
Θεοπίστη η σύζυγος του, Αγάπιος και Θεόπιστος τα παιδιά του

Ἦχος α’. Τῆς ἐρήμου πολίτης.
Ἀγρευθεῖς οὐρανόθεν πρὸς εὐσέβειαν ἔνδοξε, τὴ τοῦ σοὶ ὀφθέντος δυνάμει, δι’ ἐλάφου Εὐστάθιε, ποικίλους καθυπέστης πειρασμούς, καὶ ἤστραψας ἐν ἄθλοις ἱεροίς, σὺν τὴ θεία σου συμβίω καὶ τοὶς υἱοίς, φαιδρύνων τοὺς βοώντας σοι. Δόξα τῷ σὲ δοξάσαντι Χριστῷ, δόξα τῷ σὲ στεφανώσαντι, δόξα τῷ δείξαντι σὲ ἐν παντί, Ἰὼβ παμμάκαρ δεύτερον.
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=

Σύναξη της Παναγίας της Βουλκανιώτισσας στην Μεσσηνία

Ἦχος α΄. Τῆς ἐρήμου πολίτης.
Μερσσηνίας ἁπάσης προσκυνοῦμεν τὸ καύχημα, τὴν θαυματουργόν Σου Εἰκόνα, Βουλκανιώτισσα Δέσποινα, βλυστάνουσαν ἀφθόνως δωρεάς, χαρίτων οὐρανίων τοῖς πιστοῖς, καὶ φρουροῦσαν πανταχόθεν τὴν Σὴν Μονήν, τῷ πόθῳ καυχωμένην Σοι. Δόξα τοῖς θαυμασίοις Σου Ἁγνή, δόξα τῇ θείᾳ σκέπῃ Σου, δόξα τῇ πρὸς ἡμᾶς Σου ἀγαθῇ, προνοία Ἄχραντε.
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=

Σύναξις των εκ Θεσσαλιώτιδος Αγίων

Ηχος α’. Τῆς ἐρήμου πολίτης.
Σεραφείμ Φαναρίου, Ελλασώνος Αρσένιον, συν τω κλεινώ Παρθενίω και Βουνένης Νικόλαον· συν τούτοις τον σοφόν Δαμιανόν, Καππουας Κωνσταντίνον ευκλεή, Διονύσιον και Ακάκιον εν ωδαίς και ύμνοις μεγαλύνωμεν. Δόξα τω στεφανώσαντι ημάς, δόξα το αγιάσαντι, δόξα τω ενεργούντι δι’ υμών πάσιν ιάματα.

Ποια είναι η Όγδοη Ημέρα;

Η άχρονη περίοδος που θ’αρχίσει με τη Δευτέρα Παρουσία του Κυρίου, δηλ. η Αιωνιότητα. Αυτή θά είναι και η ολοκλήρωση του δημιουργικού έργου του Θεού (7 δημιουργικές μέρες + 1 = 8). Το επταδικό σύστημα των επτά ημερών έσπασε με την Ανάσταση του Χριστού που έγινε την πρώτη ημέρα μετά το Σάββατο (7+1=8), δηλ. την Κυριακή, που θεωρείται 8η Ημέρα. 
Γιατί η Κυριακή αποκαλείται όγδοη μέρα; - Newsbomb - Ειδησεις - News
Μ’αυτό τον τρόπο περάσαμε στην ημέρα της αιωνιότητας, η οποία θα γίνει πραγματικότητα με την κοινή Ανάσταση. Κάθε Κυριακή στη Θεία Λειτουργία συμμετέχουμε στην «Ευλογημένη Βασιλεία» του Τριαδικού Θεού και προαπολαμβάνουμε τη ζωή καί τη χαρά της ένδοξης Αιωνιότητας, της πραγματικής Όγδοης Ημέρα.
Πηγή: Πρεσβυτέρου Γεωργίου Κουγιουμτζόγλου, Λατρευτικό Εγχειρίδιο. Στοιχεία αγωγής για την τάξη και τη λατρεία της Εκκλησίας, εκδόσεις Συναξάρι, Θεσσαλονίκη 1998

Το Απολυτίκιον της ημέρας

19 Σεπτεμβρίου 2020
Άγιοι Τρόφιμος, Σαββάτιος και Δορυμέδων

 
 Ἦχος γ’. Τὴν ὡραιότητα.
Τὴν ἀκαθαίρετον, Τριάδος δύναμιν, ἀνθηφορήσαντες, Μάρτυρες ἔνδοξοι, ἐναπετέματε στερρῶς, τὴν ἄκανθαν τῆς ἀπάτης, Τρόφιμε μακάριε, Ἐκκλησίας ἐντρύφημα, Σαββάτιε πάνσοφε, Ἀθλητῶν ἐγκαλλώπισμα, καὶ δόξα εὐσεβῶν Δορυμέδον ὅθεν ὑμᾶς ἀνευφημοῦμεν.

Μόρφου Νεόφυτος: Τὰ δῶρα τοῦ Τιμίου Σταυροῦ

Κήρυγμα Μητροπολίτου Μόρφου κ. Νεοφύτου στὴ Θεία Λειτουργία τὴν Κυριακὴ πρὸ τῆς Ὑψώσεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ, ποὺ τελέσθηκε στὸν ἱερὸ ναὸ τοῦ Τιμίου Σταυροῦ τῆς κοινότητος Πεδουλᾶ τῆς μητροπολιτικῆς περιφέρειας Μόρφου (13.9.2020).

Παρασκευή, 18 Σεπτεμβρίου 2020

Τα Απολυτίκια της ημέρας

18 Σεπτεμβρίου 2020
Όσιος Ευμένιος ο θαυματουργός, επίσκοπος Γορτύνης

 

Ἦχος δ'. 
Ταχὺν προμηθέα σέ, καὶ ἀρωγὸν εὐμενῆ, κεκτήμεθα Ὅσιε ὡς τοῦ Χριστοῦ μιμητήν, Εὐμένιε ἔνδοξε, σὺ γὰρ ἀναβλυστάνων, συμπαθείας τὰ ρεῖθρα, βρύεις τὴ Ἐκκλησία, Ἰαμάτων πελάγη. Ἀλλὰ καὶ τοὶς τιμώσι σέ, σκέπη γενήθητι.
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=

Αγία Αριάδνη

 
Ἦχος δ'. Ὁ ὑψωθεῖς ἐν τῷ Σταυρῷ. 
Τὴ τοῦ Χριστοῦ κυβερνωμένη παλάμη, οὐκ ἐδουλώθης τὴν ψυχὴν Ἀριάδνη, ἀλλὰ ἐλευθέρα γνώμη ἠνδραγάθησας, πᾶσαν γὰρ ἐπίνοιαν, τοῦ ἐχθροῦ καθελοῦσα, στέφος χαριτόπλοκον, ἐκ Θεοῦ ἐκομίσω, ὃν ἐκδυσώπει Μάρτυς ἐκτενῶς, ἐλεηθήναι, τοὺς σὲ μακαρίζοντας.

Πέμπτη, 17 Σεπτεμβρίου 2020

Tι είναι η Κουρά; Ποιος την κάνει;

Η είσοδος ενός Λαϊκού (άνδρα ή γυναίκας) στην τάξη των Μοναχών γίνεται με «κουρά», δηλαδή με τελεία αποκοπή των μαλλιών, σε ένδειξη τελείας αφοσιώσεως στον Θεό. Σήμερα συμβολικά κόβονται σταυροειδώς ολίγα μαλλιά, από τέσσερα σημεία της κεφαλής του. 
Η ΚΟΥΡΑ ΤΟΥ ΜΟΝΑΧΟΥ ΘΕΟΤΟΚΗ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΤΑΛΗΣ-ΜΠΑΛΗ - Ιερά Μητρόπολη  Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου Ρέθυμνο Κρήτη Εκκλησία Γιορτές Ιστορία Λειτουργία  Εκδήλωση
Στην αρχή, μετά από καθορισμένη δοκιμασία γίνεται ρασοφορία (διαβάζονται δύο μόνο ευχές και ο εισερχόμενος Μοναχός ενδύεται το χιτώνα και το μοναχικό σκούφο) και μετά από ορισμένα ευδόκιμα χρόνια γίνεται η κουρά ή η ακολουθία του Μεγάλου Σχήματος.

Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ και οι Θυγατέρες της Πίστις, Έλπίς και Αγάπη

Το Συναξάρι των τεσσάρων αγίων

Μεταξύ των αρχαιότερων μαρτύρων της χριστιανικής πίστεως συγκαταλέγονται η αγία Σοφία και οι τρείς θυγατέρες της Πίστις, Έλπίς και Αγάπη, αφού πρόσφεραν την ζωή τους ως «λογική λατρεία» στον Ιησού Χριστό, κατά τα χρόνια που αυτοκράτορας στην Ρώμη ήταν ο Αδριανός (117-138).
Η αγία ζωή τους και το μαρτυρικό τέλος των τριών θυγατέρων αποτελούσαν επί αιώνες παράδειγμα προς μίμηση των χριστιανών. Η μνήμη τους τιμόταν με ευλάβεια και οι διηγήσεις για την άθλησή τους αποτελούσαν προσφιλές άκουσμα και εποικοδομητικό ανάγνωσμα. Ι

Τετάρτη, 16 Σεπτεμβρίου 2020

Ξέρεις παιδί μου γιατί τελείται Αγιασμός την πρώτη μέρα του σχολείου σου;

Πρωτοπρεσβύτερος π. Γεώργιος Χριστοδούλου
Επειδή κάθε αρχή που κάνουμε, καλό είναι να ξεκινάει με την ευλογία του Θεού. Το σχολείο σου καλεί τον ιερέα της πλησιέστερης ενορίας, έτσι ώστε με τις ευχές που θα διαβάσει, να αγιαστεί το νερό. 
Γνωρίζεις ότι το νερό αυτό με τη δύναμη του Θεού δε θα χαλάσει ποτέ; Να και μια ακόμη απόδειξη της ύπαρξης Του.
Όταν λοιπόν ραντίσει ο ιερέας με το βασιλικό και το Σταυρό τους καλούς μας εκπαιδευτικούς, εσάς τα παιδιά και μέρος από το σχολείο σας, τότε

Vatopedi Monastery - Paraklesis

Ἐμμελὴς Ἀπαγγελία Ἀποστολοευαγγελίων

Περὶ τῆς ὑποχρεωτικῶς πάντοτε ἐμμελοῦς ἀπαγγελίας Ἀποστόλου & Εὐαγγελίου (ἀπὸ ἐδῶ):
Τὰ ἀναγνώσματα τοῦ Ἀποστόλου καὶ τοῦ Εὐαγγελίου πάντοτε λέγονται ἐκφώνως καὶ οὐδέποτε ἀναγιγνώσκονται, ὅπως συνηθίζουν τινὲς κληρικοὶ (ἢ καὶ ἀναγνῶστες) νὰ κάνουν ἰδίως κατὰ τὶς Ὧρες τῆς 
Μ. Παρασκευῆς ἢ τὴν Μ. Πέμπτη τὸ βράδυ ἢ ὅταν τὸ ἀνάγνωσμα εἶναι πολὺ μεγάλο, διότι ἀποτελοῦν λατρευτικὰ καὶ ὄχι διδακτικὰ ἀναγνώσματα. Γι᾿ αὐτὸ ἐξάλλου ἀπαγγέλλονται πρὸς ἀνατολὰς καὶ ὄχι πρὸς τὸν λαό, διότι ἡ ἀνάγνωσή τους στὴν λατρεία εἶναι δοξολογικὴ καὶ τελετουργικὴ καὶ ὄχι διδακτική.

Ομιλία του Π. Ευάγγελου Παπανικολάου στην αυλή της Ι. Μ. Αγίου Γεωργίου Επανωσήφη (24 ΑυγοΎστου)

Το Απολυτίκιον της ημέρας

Ὡς ἐλαία κατάκαρπος ἀνεβλάστησας ἐν ταῖς αὐλαῖς τοῦ Κυρίου, Σοφία μάρτυς σεμνὴ καὶ προσήγαγες Χριστῷ καρπὸν ἡδύτατον τοὺς τῆς νηδύος σου βλαστούς, δι' ἀγώνων εὐαγῶν, Ἀγάπην τε καὶ Ἐλπίδα σὺν τῇ θεόφρονι Πίστει· μεθ' ὧν δυσώπει ὑπὲρ πάντων ἡμῶν.


Ἦχος πλ. α’. Τὸν συνάναρχον Λόγον.
᾿Εν ταῖς μάρτυσι λάμπεις Σοφία ἔνδοξε, καὶ στεφάνοις τῆς νίκης περι­κοσμεῖσαι λαμπροῖς· δι᾿ ὃ ἐν ὕμνοις καὶ ᾠδαῖς εὐφημοῦμέν σε, ὅτι θυγάτρια σεμνὰ τῷ μαρτυρίῳ ὁδηγεῖς, ᾿Αγάπην Πίστιν ᾿Ελπίδα· μεθ᾿ ὧν μὴ παύσῃ πρεσβεύειν, ἐλεηθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν.
Πηγή: Απολυτίκια

Αναμνήσεις από τον Γέροντα Γεράσιμο Μικραγιαννανίτη

Τόν Ιανουάριο του 1990 στά Καυσοκαλύβια συνάντησα τους Γέροντες Νικάνορα, Παϋλο καί Αντώνιο, ο οποίος ήταν 45 χρόνια στό Άγιον Όρος, στό Ιδιο Κέλλί καί δέν βγήκε ποτέ έξω στόν κόσμο.
Στούς Γερασιμαίους στη Μικρά Αγία Άννα είχαμε μεγάλη φιλοξενία. Ό Γέροντας Γεράσιμος μος είπε: «Δέν είμαι καλά, εγήρασα, είμαι 86 έτών». Τον ρώτησα πώς έγιναν όλα αυτά τα κτίσματα και τα άλλα θαυμαστά στην έρημο και μου απάντησε:

Όσιος Πατάπιος και Οσία Υπομονή – Άγιοι της Οικουμένης-Δώρα του Θεού

Ομιλία του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Κορίνθου κ. Διονυσίου στο συνοδικό της Ι.Μ.Μ. Βατοπαιδίου στην πανήγυρη της Αγίας Ζώνης, για τους Οσίους Πατάπιο και Υπομονή.

«Εξεγερθέντες του ύπνου προσπίπτομέν σοι, Αγαθέ και των Αγγέλων τον ύμνον βοώμεν σοι, Δυνατέ, ‘Αγιος, ‘Αγιος, ‘Αγιος εί ο Θεός. Δια της Θεοτόκου ελέησον ημάς»

Μητροπολίτης Μεσογαίας και Λαυρεωτικής κ. Νικόλαος: «Αυτό θα εξαφανίσει τις ανασφάλειες του κορωνοϊού»

ΜΗΝΥΜΑ προς τους μαθητές των γυμνασίων και λυκείων των Μεσογείων & της Λαυρεωτικής με την έναρξη του σχολικού έτους 2020-2021 απέστειλε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Μεσογαίας και Λαυρεωτικής κ. Νικόλαος, όπου, μεταξύ άλλων αναφέρει: 
«Μια άγνωστη ως τώρα λέξη, η λέξη κορωνοϊός, έχει γίνει η πιο πολυχρησιμοποιημένη στις ειδήσεις, στις συζητήσεις, στην καθημερινή επικοινωνία μας. Ούτε τί ακριβώς είναι γνωρίζουμε ούτε πώς να την αντιμετωπίσουμε και να τη διαχειριστούμε καταφέρνουμε.

Τρίτη, 15 Σεπτεμβρίου 2020

Το Απολυτίκιον της ημέρας

16 Σεπτεμβρίου 2020
Αγία Ευφημία

Ἦχος γ’. Τὴν ὡραιότητα.
Τῷ θείῳ ἔρωτι, Λαμπρῶς ἀθλήσασα, εἰς oσμὴν ἔδραμες, Χριστοῦ πανεύφημε, οἴα νεᾶνις παγκαλῆς, καὶ Μάρτυς πεποικιλμένη, ὅθεν εἰσελήλυθας, ἐiς παστάδα οὐράνιον, κόσμω διανέμουσα, ἰαμάτων χαρίσματα, καὶ σῴζουσα τοὺς σοὶ ἐκβοώντας, χαίροις θεόφρον Εὐφημία.

Μόρφου Νεόφυτος: Ἡ εὐπρέπεια καὶ τὸ μεράκι τῆς Παναγίας

Κήρυγμα Μητροπολίτου Μόρφου κ. Νεοφύτου στὴ Θεομητορικὴ ἑορτὴ τοῦ Γενεθλίου τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου, ποὺ τελέσθηκε στὴν ἱερὰ μονὴ Παναγίας τοῦ Ἄρακος τῆς κοινότητος Λαγουδερῶν, τῆς μητροπολιτικῆς περιφέρειας Μόρφου (8.9.2020).

Η Αγία Ευφημία με τον Τόμο των Ορθοδόξων στην αγκαλιά της

Αγία Ευφημία – Εορτάζει στις 16 Σεπτεμβρίου
Το σπουδαιότερο θαύμα της Αγίας Μεγαλομάρτυρος Ευφημίας, πού στερέωσε την πίστη των Ορθοδόξων και συνετέλεσε, ώστε το όνομά της ν’ ακούγεται ευφήμως και να τιμάται σ’ ολόκληρη την Οικουμένη είναι το εξής: 
Ένας ιερεύς, Ευτυχής ονόματι, παρακινούμενος από τον Σατανά έγινε, κατά τους χρόνους του Θεοδοσίου του μικρού, το 410 μ.Χ., αρχηγός αιρέσεως. Ισχυριζόταν, ότι ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός έχει μίαν μόνην φύση, την της θεότητος. Ο Αγ. Φλαβιανός, για την κακοδοξία αυτήν, τον καθαίρεσε.

«Χαίροις τῶν Φαράσων θεῖος βλαστός, Ἄθωνος τοῦ Ὄρους περιάκουστος ἀσκητής, χαίροις τῆς Ἑλλάδος ὁ φωτιστὴς ὁ νέος, Παΐσιε τῶν νέων μέγιστε σύμμαχε»