Κύριε μου, Ιησού Χριστέ, ελέησόν με

Παρασκευή 22 Σεπτεμβρίου 2023

«Τοῦ Εὐαγγελίου μυσταγωγός, ἱερῶν θαυμάτων, θεοδόξαστος αὐτουργός, Ἐκκλησίας στῦλος, Φωκᾶ Ἱερομάρτυς, ἐδείχθης διασώζων, τοὺς προσιόντας σοι»

Εορτάζει στις 22 Σεπτεμβρίου εκάστου έτους.
Ιερό Λείψανο του αγίου Ιερομάρτυρα Φωκά του εκ Σινώπης στον ορεινό Κλεινοβό του Δήμου Καλαμπάκας, όπου τιμάται ιδιαίτερα από τους πρόσφυγες πατριώτες του.
Ἀπολυτίκιον 
Ἐκ βρέφους τοῦ Πνεύματος, ὀφθεῖς δοχεῖον λαμπρόν, θαυμάτων ἐπλούτησας, τὴν παρ' αὐτοῦ δωρεάν, Φωκὰ Ἱερώτατε, ὅθεν ἱερουργήσας, τῷ Σωτήρι ὁσίως, ἔπιες ἐν ἀθλήσει, τὸ ποτήριον τούτου, ὦ πρέσβευε δεόμεθα, ὑπὲρ τῶν ψυχῶν ἠμῶν.

Τετάρτη 20 Σεπτεμβρίου 2023

Μνήμη του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Ευσταθίου (20 Σεπτεμβρίου)

Σήμερα, 20 Σεπτεμβρίου, η Εκκλησία ενώ συνεχίζει να εορτάζει την Παγκόσμιο Ύψωση του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού τιμά τη μνήμη του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Ευσταθίου, της συζύγου του Θεοπίστης και των δύο υιών τους, Αγαπίου και Θεοπίστου, καθώς και του αγίου Μελετίου, επισκόπου Κύπρου.
Μόλις έμαθε ο ειδωλολάτρης αυτοκράτορας Τραϊανός ότι ο Πλακίδης – αυτό ήταν το όνομα του αγίου Ευσταθίου προτού βαπτισθεί – έγινε Χριστιανός, τον καθαίρεσε από το στρατιωτικό του αξίωμα και τον εξόρισε μαζί με την οικογένειά του.

Παρασκευή 15 Σεπτεμβρίου 2023

16 Σεπτεμβρίου: Η Αγία μας εκκλησία τιμά τη μνήμη της Αγίας μάρτυρος του Χριστού Ευφημίας

Χαίροις Νύμφη ἄσπιλέ του Χριστοῦ, Εὐφημία Μάρτυς, εὐσεβείας χαίροις τιμή, δόξα Χαλκηδόνος καί κράτος Ὀρθοδόξων, πάντων δεινῶν δεόμεθα, ἠμᾶς λύτρωσαι.

Τετάρτη 13 Σεπτεμβρίου 2023

ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΙ ΚΟΣΜΟΣ - π. Δημητρίου Μπόκου

Ι.Ν. ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΠΡΕΒΕΖΗΣ
ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΟ ΕΠΤΑΗΜΕΡΟ
(10 - 16 Σεπτ. 2023)

Tύποι τοῦ Τιμίου Σταυροῦ καὶ προφητεῖες

Σάκκος Στέργιος (†), Ὁμότιμος καθηγητὴς τοῦ ΑΠΘ
Πάμπολλες εἶναι οἱ προτυπώσεις τοῦ τιμίου σταυροῦ στὶς σελίδες τῆς ἁγίας Γραφῆς… Ἀναφέρουμε μερικοὺς ἀπό τούς τύπους τοῦ σταυροῦ…
* Τύπος τοῦ σταυροῦ ἦταν ἡ κιβωτὸς τοῦ Νῶε, διότι ἦταν ἀπὸ ξύλο, ὅπως ὁ σταυρός, κι ἔγινε μέσο τῆς σωτηρίας τοῦ ἀνθρώπινου γένους (Γεν. 6-8).
*Τύπος τοῦ σταυροῦ διέγραψε ἡ διάσωση τοῦ Μωυσῆ ἀπὸ τὴν ἐντολὴ τοῦ παιδοκτόνου τυράννου (Ἐξ 2, 1-10).

Κυριακή 10 Σεπτεμβρίου 2023

Άγιος Παΐσιος Αγιορείτης: «Τά καλά παιδιά, νομίζω, δέν κατηγοροῦν τήν μάνα τους»

Όταν ρωτήθηκε ο Άγιος Παΐσιος για την αντιμετώ­πιση, ὅταν προκύπτουν δύσκολα ἐκκλησιαστικά θέματα, ἀπάντησε μέ ἕναν ὡραῖο, ἰσορροπημένο καί πατερικό τρόπο. 
Εἶπε:
«Νά ἀποφεύγωνται τά ἄκρα∙ μέ τά ἄκρα δέν λύνονται τά θέματα. Βλέπαμε παλιά, ὁ μπακάλης ἔβαζε λίγο-λίγο μέ τήν σέσουλα στήν ζυγαριά. Δηλαδή δέν ἔβαζε ἀπότομα πολύ οὔτε ἀφαιροῦσε ἀπότομα πολύ.

10 Σεπτεμβρίου: Η Αγία μας Εκκλησία τιμά τη μνήμη των Αγίων Μηνοδώρας, Μητροδώρας και Νυμφοδώρας

- Η Τίμια Κάρα της Αγίας Νυμφοδώρας φυλάσσεται στην Ιερά Μονή Αγίου Παύλου του Αγίου Όρους.
- Η Τίμια κάρα της Αγίας Μητροδώρας φυλάσσεται στην Ιερά Μονή Ταξιαρχών Ασωμάτων Πετράκη, στην Αθήνα.
Ἀπολυτίκιον
Τᾶς τρεῖς ἔνδοξους Παρθένους καὶ Ἀθληφόρους θεόφρονας, τᾶς συνδεδεμένος ἐνθέως, ἀδελφικὴ οἰκειότητι, τᾶς καλλιρόους πηγᾶς τῆς εὐσέβειας, τᾶς ἀναβλύζουσας, μαρτυρικῶν ἀγώνων χάριν ἀέναον, τὴν θείαν Μηνοδώραν, καὶ τὴν Μητροδώραν τὴν ἔνδοξον, σὺν τὴ κλυτὴ Νυμφοδώρα, τὴ ἐν πάσι καρτερόφρονι, πάντες οἱ τρυφῶντες τῶν ἄθλων αὐτῶν, συνδραμόντες ὕμνοις τιμήσωμεν αὑταὶ γὰρ τὴ Τριάδι, ὑπὲρ ἠμῶν ἀεὶ πρεσβεύουσι.

Παρασκευή 8 Σεπτεμβρίου 2023

Σπέτσες, Η Παναγία η Αρμάτα

Η Παναγία η Αρμάτα, γιορτάζει κάθε χρόνο στις 8 Σεπτεμβρίου στο Γενέθλιο της Θεοτόκου και την επέτειο της ναυμαχίας και θαυματουργικής σωτηρίας των Σπετσών στις 8 Σεπτεμβρίου 1822. 
Σε ανάμνηση του θαυμαστού γεγονότος γίνεται αναπαράσταση της πυρπόλησης της τουρκικής αρμάδας.

Υπεραγία Θεοτόκε, σώσον ημάς

«Ἡ γέννησίς σου Θεοτόκε, χαρὰν ἐμήνυσε πάσῃ τῇ οικουμένῃ, ἐκ σοῦ γὰρ ἀνέτειλεν ὁ Ἥλιος τῆς δικαιοσύνης, Χριστὸς ὁ Θεὸς ἡμῶν, καὶ λύσας τὴν κατάραν, ἔδωκε τὴν εὐλογίαν, καὶ καταργήσας τὸν θάνατον, ἐδωρήσατο ἡμῖν ζωὴν τὴν αἰώνιον»

Πέμπτη 7 Σεπτεμβρίου 2023

7 Σεπτεμβρίου: Μνήμη του Οσίου Πατρός Ημών Δανιήλ του Κατουνακιώτου

Ο άγιος Δανιήλ ο Κατουνακιώτης, απαντά σε επιστολή σχετικά με το 666 και τον Αντίχριστο: 
"Με πολλή χαρά πήρα μόλις αυτές τις μέρες από τον πατέρα Ιλαρίωνα, το πνευματικό τέκνο του αειμνήστου Σάββα ιερομόναχου, την επιστολή σας της 25ης Μαΐου.
Τη διάβασα με πολλή προσοχή και επαίνεσα, όπως και έπρεπε, τον ένθεο ζήλο σου και το ότι σαν καλός Χριστιανός ενδιαφέρθηκες να ερευνήσεις την Αγία Γραφή και να γράψεις μελέτη, όπου ασχολείσαι με τον αριθμό 666, πού υπονοεί τον Αντίχριστο.

Ὁ Όσιος Γέρων Δανιὴλ Δανηλαῖος - γίγαντας πνευματικὸς τοῦ Αγίου Όρους

 
Στις 27.10.2022 εκοιμήθη ο γερ. Δανιήλ Δανηλαίος από τα Κατουνάκια Αγίου Όρους. Ήταν γίγαντας πνευματικός ο γέρων Δανιήλ Κατουνακιώτης με τον γέροντα Δαμασκηνό Νεοσκητιώτη, Ιερά Καλύβη Αγίων Αναργύρων, Νέα Σκήτη, Άγιον Όρος.

Ὁ Γέρων Δανιὴλ Κατουνακιώτης ἐξιστορεῖ συγκινητικὲς στιγμὲς τῆς ζωῆς του στὸ Ἅγιον Ὅρος

Η Ιστορία της Τιμίας Ζώνης

Αφιέρωμα της ΕΤ3 στο πρόσωπο της Υπεραγίας Θεοτόκου από την εκπομπή Μεγαλόχαρη.Γίνεται αναφορά στην Τιμία Ζώνη της Παναγίας και το πατρικό σπίτι όπου μεγάλωσε η Αγία Άννα.
Επίσης στο μοναστήρι της Παναγίας της Σεϊδανάγιας φυλάσεται η μοναδική εικόνα στον κόσμο.Είναι η γιαγιά της Παναγίας Μαρία.

Ἡ Ἐκκλησία στὴν ἀγκαλιά της φιλοξενεῖ ὅλους μας – Μητροπολίτης Λεμεσοῦ κ. Ἀθανάσιος

22/03/2023

Πίστη και Επιστήμη - Ομιλεί ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Αργολίδος κ. Νεκτάριος

 
Από τον Ιερό Ναό Αγίας Βαρβάρας Αργυρούπολης.

Δευτέρα 4 Σεπτεμβρίου 2023

Η ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ - π. Δημητρίου Μπόκου

Ι.Ν. ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΠΡΕΒΕΖΗΣ
ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΟ ΕΠΤΑΗΜΕΡΟ
(2 - 9 Σεπτ. 2023)
 

Γέρων Ιωσήφ Βατοπαιδινός (†): "Να γίνεσαι αναιδής με το Θεό..."

Ο Λεμεσού Αθανάσιος για τον μακαριστό Γέροντα Ιωσήφ Βατοπαιδινό:
Ο γέροντας μας ο Ιωσήφ στο Βατοπαίδι -θα έχετε ακούσει κάποιες συνομιλίες που έλεγε διδάσκοντάς μας πώς να προσευχόμαστε- μας έλεγε συχνά:
"Να έρχεστε σε δίκη με το Θεό. Να Του λέτε: Πανάγαθε! Μα αν ελεήσεις τους καλούς, τι χάρη να είναι αυτό το πράγμα; Αυτοί είναι καλοί και τους ελεάς.

Κυριακή 3 Σεπτεμβρίου 2023

Αφήγηση του Αρχιμανδρίτου Τιμοθέου, για την Ανακομιδή των ιερών Λειψάνων του Αγίου Νεκταρίου

Αρχιμανδρίτης Τιμόθεος: 
Στο Μοναστήρι ήλθα τον Οκτώβριο του 1952, σε ηλικία 55 ετών. Τον επόμενο χρόνο –συγκεκριμένα στις 2 Σεπτεμβρίου 1953– έγινε η Ανακομιδή του Ιερού Λειψάνου του Αγίου Νεκταρίου.
Η Ανακομιδή –που αποφασίσθηκε το καλοκαίρι– έγινε αφού σουρούπωσε. Θα ήταν 8 με 9, βραδάκι πιά. Δεν είχαμε ηλεκτρικά• Με τα λούξ δουλεύαμε. Όλοι, γύρω–τριγύρω, με αναμμένες λαμπάδες και κεριά.

Άγιος Άνθιμος επίσκοπος Νικομηδείας - ΒΙΟΣ

Ουκρανική σειρά με βίους αγίων. Ξεκινούμε με τον Άγιο Άνθιμο Νικομηδείας προς τιμήν του Παναγιωτάτου Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης κ.κ. Ανθίμου, που σθεναρά αγωνίζεται για το καλό της Εκκλησίας αλλά και για τα δίκαια της πατρίδας μας. 

Σάββατο 2 Σεπτεμβρίου 2023

«Ήταν αγγελική ψαλμωδία»

Γράφει ο Γέροντας Εφραίμ Βατοπαιδινός γιά τον Γέροντά του Ιωσήφ:
"Έκρυβε τις πνευματικές εμπειρίες του (ο Γέροντας Ιωσήφ Βατοπαιδινός), προκειμένου να μας διδάξει να μη δίνουμε σημασία στις αποκαλύψεις και τα οράματα που πολλούς οδήγησαν στην πλάνη.
Όταν συνέβαιναν θαυμαστά γεγονότα προς παρηγορία του, τα απέκρυβε. Μερικές όμως φορές γινόταν αντιληπτά και από άλλους οι οποίοι με θαυμασμό τα κατέγραφαν.
Την περίοδο αυτή των δυσκολιών και της υπομονής στο Βατοπαίδι (όταν εγκαταστάθηκε εκεί η συνοδεία του Γέροντα Ιωσήφ κατόπιν προσκλήσεως), ο Γέροντας, όπως συνήθιζε με την συνοδεία του, έκαναν την Θεία Λειτουργία τα μεσάνυχτα στα μικρά παρεκκλήσια της Μονής, σύμφωνα με το τυπικό που είχε παραλάβει από τον Γέροντά του.

Ο Εθναπόστολος Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός – Συντετμημένη έκδοση

Ο τομέας τῶν ψηφιακῶν παραγωγῶν τῆς “Ἑνωμένης Ρωμηοσύνης” πρoβαίνει σὲ παραγωγὴ συντετμημένων ἐκδόσεων τῶν ὀπτικοακουστικῶν ἔργων της, ποὺ εἶχαν μεγάλη διάρκεια, μὲ σκοπὸ νὰ μποροῦν οἱ συντετμημένες αὐτὲς ἐκδόσεις νὰ προβληθοῦν σὲ

Ὅσιος Ἐφραὶμ Κατουνακιώτης, ἕνας σύγχρονος Ἅγιος – Μητρ. Ἀργολίδος κ.Νεκτάριος

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Αργολίδος κ. Νεκτάριος μας ομιλεί για έναν σύγχρονο άγιο που γνώρισε από κοντά, τον όσιο Εφραίμ τον Κατουνακιώτη.

Η Εκκλησία στην αγκαλιά της φιλοξενεί όλους μας - Μητροπολίτης Λεμεσού κ. Αθανάσιος

Ομιλία Τετάρτης 22/03/2023 στην αίθουσα εκδηλώσεων Ιεράς Μητροπόλεως Λεμεσού.