Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με ...

Πέμπτη, 29 Ιουνίου 2017

Κάθε βράδυ στις 10 – 11, συμπροσευχόμαστε ...

Κάθε βράδυ, στὶς 10 – 11, συμπροσευχόμαστε μὲ τοὺς γνωστοὺς καὶ ἀγνώστους ἀδελφούς μας ὑπὲρ θείας βοηθείας ἑκάστου, κατὰ τὸ γνωστὸ ἢ ἄγνωστο σὲ ἡμᾶς αἴτημά του.
Κάντε κλικ στην εικόνα.

ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ:

1. Ὑπὲρ ὑγείας καὶ θείας βοηθείας τῶν ἀνθρώπων ποὺ ἀντιμετωπίζουν σοβαρὰ οἰκονομικὰ προβλήματα.

2. Ὑπὲρ ὑγείας καὶ θείας βοηθείας ὅλων τῶν ψυχικῶς καὶ σωματικῶν νοσούντων καὶ ὅσων δὲν ἔχουνκάποιον νὰ τοὺς φροντίσει καὶ νὰ προσευχηθεῖ γι’ αὐτούς.

3. Ὑπὲρ θείας βοηθείας τῶν κατεχομένων ὑπὸ μελαγχολίας καὶ καταλαμβανομένων ὑπὸ τάσεων αὐτοκτονίας.

Τὰ εἰδικὰ θέματα θὰ παραμένουν γιὰ εἴκοσι περίπου ἡμέρες καὶ θὰ εἰδοποιῆσθε γιὰ τὴν ἀλλαγή τους μέσῳ ἠλεκτρονικοῦ ταχυδρομείου.

Νὰ διευκρινήσουμε ἐδῶ ὅτι στὸν χῶρο αὐτὸ προτείνουμε μόνο Γενικὰ Θέματα, καὶ ὄχι ὀνόματα πρὸς μνημόνευσιν. Ἐὰν ἔχετε ὀνόματα (ζώντων ἢ κεκοιμημένων) ποὺ θέλετε νὰ μνημονευθοῦν, μπορεῖτε νὰ τὰ γράψετε στὴν ἱστοσελίδα μας καὶ στὴν σελίδα μας στὸ Facebook. Ὀνόματα γιὰ μνημόνευση στὸ Ἱερὸ Ἡσυχαστήριο ὑπὲρ ὑγείας καὶ θείας βοηθείας ἐδῶ. Ὀνόματα γιὰ μνημόνευση ὑπὲρ ἀναπαύσεως ἐδῶ. Θὰ πρέπει ὅμως ἐδῶ νὰ τονίσουμε γιὰ τοὺς ἀνθρώπους ποὺ μᾶς ζητοῦν νὰ προσευχηθοῦμε γιὰ προσωπικά τους θέματα, ὅτι ἡ συμπροσευχὴ εἶναι χρήσιμη ὄχι μόνο ὅταν προσεύχονται οἱ ἄλλοι, ἀλλὰ κυρίως ὅταν προσευχόμαστε καὶ ἐμεῖς οἱ ἴδιοι. Ἡ προσευχὴ δὲν εἶναι προνόμιο κάποιας κάστας, ἀλλὰ ὅλων τῶν ἀνθρώπων. 

Ἐάν θέλετε, μπορεῖτε νὰ προτείνετε τὸ δικό σας γενικὸ θέμα γιὰ κοινὴ προσευχὴ ἀπὸ τὴν ὁμάδα, ὑποβάλλοντας τὸ σχόλιό σας (κλικ ἐδῶ).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου