Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με ...

Κυριακή, 28 Μαΐου 2017

«Θεοτόκε Παρθένε, χαίρε κεχαριτωμένη Μαρία, ὁ Κύριος μετά Σοῦ. εὐλογημένη, Σὺ ἐν γυναιξί, καὶ εὐλογημένος ὁ καρπὸς τῆς κοιλίας Σου, ὅτι Σωτήρα ἔτεκες τῶν ψυχῶν ἡμῶν»

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου