Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με ...

Πέμπτη, 18 Μαΐου 2017

Ἱερά Μονή Εἰσοδιῶν Θεοτόκου Μαρκόπουλου Ὠρωποῦ

Τό 1968 ἄρχισε νά κτίζεται καί τό 1970 ἐγκατεστάθησαν οἱ τέσσερις πρῶτες Ἀδελφές.
Τό 1971 ἐδημοσιεύθη ἐπισήμως εἰς τήν Ἐφημερίδα τῆς Κυβερνήσεως ἡ
σύστασις καί ἐγκαθίδρυσις τῆς Ἱερᾶς Μονῆς. 
Σήμερα ἀριθμεῖ εἰκοσιδύο (22 ) Ἀδελφές περί τήν πρώτην Καθηγουμένην, Νυμφοδώρα Στράγκα Μοναχήν.

Τό Καθολικό της Ἱερᾶς Μονῆς ἐγκαινιάσθη στίς 20/9/1976, ὑπό τοῦ Πατριάρχου Ἀλεξανδρείας κ.Νικολάου καί τοῦ Μητροπολίτου Ἀττικῆς κ. Δωροθέου.
Ἁγιογραφήθη ἀπό τόν κ. Δημήτριον Τριανταφυλλόπουλον καί τόν κ. Γεώργιον Λαμπράκην.

Θαυματουργικαί Εἰκόνες:
Ἡ Παναγία ἡ Γενεσιουργός Δεξιοκρατοῦσα, τοῦ 16ου αἰῶνος, τύπου ἀναγέννησης. 
Ἑορτάζει στίς 8 Σεπτεμβρίου.

Τό Ἅγιον Μανδήλιον 
Εἰκόνα τοῦ 19ου αἰῶνος, ἑορτάζει στίς 16 Αὐγούστου.

Παρεκκλήσια:
Τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Προδρόμου. Ἐντός του Ἱεροῦ, εἰς τό δεξιόν κλίτος τοῦ Τρισυπόστατου Καθολικοῦ. Ἑορτάζει στίς 29 Αὐγούστου, μνήμη τῆς ἀποτομῆς της Τιμίας Κεφαλῆς τοῦ Προδρόμου.
Τῆς Ὁσίας Μαρίας τῆς Αἰγυπτίας. Εὑρίσκεται ἐπίσης ἐντός του Ἱεροῦ, εἰς τό ἀριστερόν κλίτος τοῦ Καθολικοῦ. Ἑορτάζει τήν 1ην Ἀπριλίου καί τήν Ἐ’ Κυριακήν τῶν Νηστειῶν.
Τῆς Ἁγίας Εἰρήνης Χρυσοβαλάντου. Εἰς τό Β.Α. ἄκρον τοῦ κτιρίου τῆς Ι.Μονῆς. Ὁλοκληρώθη τό 1972. Ἐγκαινιάσθη ὑπό τοῦ Μητροπολίτου Ἀττικῆς κ.Δωρόθεου στίς 20/9/1976, μαζί μέ τό Καθολικόν της Μονῆς. Ἁγιογραφήθη ὑπό χειρῶν τῶν Ἀδελφῶν της Ἱερᾶς Μονῆς. Ἑορτάζει στίς 28Ἰουλίου.
Τῆς Ὑπαπαντῆς τοῦ Σωτῆρος. Εἶναι ἐπίσης ἐνσωματωμένον μέ τό κτίριον τῆς Ι. Μονῆς, εἰς τό Ν.Α. ἄκρον αὐτῆς. Ὁλοκληρώθη τό 1977. Ἁγιογραφεῖται ὑπό χειρῶν τῶν Ἀδελφῶν της Ι.Μονῆς. Ἑορτάζει στίς 2 Φεβρουαρίου.
Τῶν Ἁγίων Ἀρχαγγέλων. Εὑρίσκεται εἰς τό Κοιμητήριον τῆς Ι. Μονῆς. Ὁλοκληρώθηκε τό 1990. Ἑορτάζει στίς 8 Νοεμβρίου.
Τοῦ Ἁγίου Σεραφείμ τοῦ Σάρωφ. Εὑρίσκεται στό χῶρο σταθμεύσεως. Ἑορτάζει στίς 17 Ἰουλίου.
Τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς. Εὑρίσκεται ψηλά στήν πλαγιά, ἀπέναντι ἀπό τήν εἴσοδο τῆς Ι.Μονῆς.Ὁλοκληρώθηκε πρόσφατα, δαπάνη εὐλαβοῦς προσκυνητρίας.
Τῆς Ἁγίας Ἰσιδώρας τῆς διά Χριστόν Σαλῆς. Εὑρίσκεται στόν προαύλιο χῶρο τῆς Ἱερᾶς Μονῆς. Δέν ἔχει ἀκόμη ὁλοκληρωθεῖ. Ἡ ἑορτή τῆς εἶναι 1η Μαΐου.

Ἅγια Λείψανα 
Μικρά Τεμάχια ἁγίων Λειψάνων:
Τοῦ Ἁγίου Χαραλάμπους
Τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου
Τοῦ Ἁγίου Παντελεήμονος
Τοῦ Ἁγίου Τρύφωνος
Τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς

Ταχυδρομική Διεύθυνση
ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΕΙΣΟΔΙΩΝ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ
Τ.Κ. 190 15 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΑΤΤΙΚΗΣ
Τηλ. 22950-32.501

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου