Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με ...

Πέμπτη, 18 Μαΐου 2017

Μεγαλυνάριο ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΚΑΜΑΡΙΩΤΙΣΣΗΣ (Σαμοθράκη)

Ἃσπίλε ἀμόλυντε καὶ ἁγνή, θείαν σου εἰκόνα ἐπισκέπτιν τὴν προσφιλῆ· τὴν διασωθεῖσαν, ἐκ τῶν εἰκονομάχων, ἐν πίστει προσκυνοῦντες, σὲ μεγαλύνομεν.
Η εικόνα της Θεοτόκου η λεγόμενη «Καμαριωτίσσης» φυλάσσεται στην Σαμοθράκη.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου