Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με ...

Δευτέρα, 15 Μαΐου 2017

Ἱερόν Γυναικεῖον Ἡσυχαστήριον «Παναγία Φανερωμένη»

Ἱδρύθη τό 1963 ὡς Ἱερό Ἡσυχαστήριο μέ πρώτη ἡγουμένη τήν μοναχή Παρασκευή.
Τό Καθολικό της τιμᾶται εἰς τήν μνήμη τῆς Θεοτόκου καί ἑορτάζει τήν 23η Αὐγούστου (ἀπόδοση τῆς ἑορτῆς τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου).

Ἡγουμένη Μοναχή Παρασκευή Γερολέμου.
Σήμερα ἐγκαταβιοῦν τέσσερις (4) μοναχαί

Παρεκκλήσια:

Παρεκκλήσιον Ἁγίου Γεωργίου
Ἀνέγερση: 1950
Ἀνακαίνιση: ἔτη 1960 καί 2010

Παρεκκλήσιον Ἁγίας Τριάδος
Ἀνέγερση: 1974
Ἁγιογραφίες: 1976

Παρεκκλήσιον Ἁγίου Ἀθανασίου
Ἀνέγερση: 1994
Ἁγιογραφίες: 1996-2000
Θυρανοίξια: 2/5/1999

Ἐξωκλήσι Ἁγίου Ἰωάννη τοῦ Προδρόμου
Κηρυχθέν ὡς Ἀρχαῖο Μνημεῖο δυνάμει τοῦ ν. 3028/2008 (ἔγγραφο ἀριθ. πρτ. 196/18/4/2003), κατά τά ἄρθρα 2, 3, 6 καί 10 τῆς Ἅ’ Ἐφορίας Βυζαντινῶν Ἀρχαιοτήτων.
Ἀνέγερση: περίπου τόν 5ον αἰώνα
Ἀνακαίνιση: κατά καιρούς συντηρήσεις
Ἁγιογραφίες: Σπαράγματα καί μέ ἡμερομηνία 1733. Μέχρι τό ἔτος 1971 σωζόταν κτιστό Τέμπλο μέ τοιχογραφίες: 

Α) ὁ Χριστός ἔνθρονος, 
β) ἡ Θεοτόκος ἔνθρονος,
γ) στό ἀριστερό κλεῖτος τοῦ κυρίως ναοῦ οἱ Ἅγιο Θεοδωροι ἔφιπποι. Οἱ τοιχογραφίες αὐτές ἀφαιρέθηκαν ἀπό τόν τότε Μητροπολίτη Νικόδημο
καί τοποθετήθηκαν στό Μουσεῖο τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀττικῆς καί Μεγαρίδος.

Ἐφέστιος Εἰκών: Ἁγία Τριάς στέφουσα τήν Θεοτόκον

Ἁγία Λείψανα: Μικρόν Τεμάχιον δακτύλου τοῦ Ἁγίου Νεκταρίου

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
Ἱερόν Γυναικεῖον Ἡσυχαστήριον
Παναγία Φανερωμένη
Τ.Κ. 145 65 ΜΠΑΛΑ 
Τηλ. 210 6210.760

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου