Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με ...

Σάββατο, 8 Απριλίου 2017

Ὡσαννὰ ἐν τοῖς ὑψίστοις, εὐλογημένος εἶ, ὁ ἔχων πλῆθος οἰκτιρμῶν, ἐλέησον ἡμᾶς

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου