Κύριε μου, Ιησού Χριστέ, ελέησόν με

Τετάρτη 18 Ιανουαρίου 2017

Δογματική π. Ιωάννη Ρωμανίδη

Α' ΜΕΡΟΣ
ΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΔΟΓΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΣΥΝΟΔΩΝ

Α. Εισαγωγικά
Β. Θεολογική μέθοδος γενικώςΓ. Τα ιστορικά όρια της ορθοδόξου Δογματικής και Συμβολικής θεολογίας
Δ. Τα ιστορικά πλαίσια, της λατινόγλωσσης (της διακρινομένης από την φραγκολατινικήν παράδοσιν) και της ελληνόγλωσσης, ρωμαϊκής πατερικής θεολογίαςΕ. Περί θεολογικής μεθόδου εν τοις πλαισίοις του σχίσματος των Φραγκολατίνων

ΣΤ. Περί θεολογικής μεθόδου ειδικώτερον

B' ΜΕΡΟΣ
Η ΠΕΡΙ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ, ήτοι
Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΟΔΩΝ Α', Β' και Η'

 
Α. Εισαγωγικά τινάΒ. Η Παλαιά Διαθήκη ως βάσις της Καινής
Γ. Η Βασιλεία του ΘεούΔ. Το δόγμα και η διατύπωσις αυτού
Ε. Η ερμηνευτική της Αγίας Γραφής και η διατύπωσις των δογμάτων

α) Οι Ιουδαίοι και οι σύγχρονοι ετερόδοξοι ερμηνευταίβ) Οι Γνωστικοί και οι Μοναρχιανοίγ) Ορθόδοξοι και αιρετικαί αντιδράσεις κατά των ΜοναρχιανώνΣΤ. Το δόγμα και η διατύπωσις αυτούα) Συμφωνίαι και διαφωνίαι Ορθοδόξων και καταδικασθέντων αιρετικών
β) Οι υπό της Α' Οικ. Συνόδου καταδικασθέντες Αρειανοί και τα εκ της κατ' αυτών διαμάχης δογματικά αξιώματα
γ) Οι υπό της Β' Οικ. Συνόδου καταδικασθέντες Ευνομιανοί και Πνευματομάχοι και τα εκ της κατ' αυτών διαμάχης δογματικά αξιώματα
Ι. Οι Ευνομιανοί
ΙΙ. Οι ΠνευματομάχοιΖ. Η υπό της Β' Οικουμενικής Συνόδου (381) αποτελείωσις της διατυπώσεως του δόγματος

Η. Η υπό της Η' Οικουμενικής Συνόδου καταδίκη της περί εκπορεύσεως του Αγίου Πνεύματος αιρέσεως των ΦραγκολατίνωνΘ. Ο Αυγουστίνος και αι περί Αγίας Τριάδος πλάναι των απογόνων των Φραγκολατίνων, Παπικών και Προτεσταντών
1) Αγιογραφικά θεμέλια του αυγουστινείου Filioque2) Τα φιλοσοφικά θεμέλια του αυγουστινείου Filioque
ΜΕΓΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΙ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΝΥΣΣΗΣ ΚΑΤΑ ΕΥΝΟΜΙΟΥ και ΤΑ ΚΟΙΝΑ ΚΑΙ ΑΚΟΙΝΩΝΗΤΑ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ
Α. ΕισαγωγικάΒ. Η βασική θέσις του κ. ΜαρτζέλουΓ. Η Νέα έκδοσις του 1984/93Δ. Τα δύο κείμενα-θεμέλια των θέσεων του κ. Γ. Μαρτζέλου που τυγχάνουν να είναι εις το βιβλίον μου "Το Πρατορικόν Αμάρτημα"Ε. Σύνοψις της διδασκαλίας του Ευνομίου ΙΙΙ. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου