Κύριε μου, Ιησού Χριστέ, ελέησόν με

Πέμπτη 11 Απριλίου 2024

Μέγα Προκείμενον Μ. Τεσσαρακοστής «Μὴ ἀποστρέψῃς τὸ πρόσωπόν σου ἀπὸ τοῦ παιδός σου ὅτι θλίβομαι...»

«Μη αποστρέψεις το πρόσωπόν σου από του παιδός σου, ότι θλίβομαι, ταχύ επάκουσόν μου. Πρόσχες τη ψυχή μου και λύτρωσαι αυτήν»

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου