Κύριε μου, Ιησού Χριστέ, ελέησόν με

Κυριακή, 13 Οκτωβρίου 2019

ΤΙΜΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ: Το αξιώτερο σημείο και σύμβολο της πίστεώς μας

Ὁ Τίμιος Σταυρός εἶναι τό ἀξιώτερο σημεῖο καί σύμβολο τῆς πίστεώς μας. Σύμφωνα μέ τή διδασκαλία τῆς Ἐκκλησίας μας ὁ Σταυρός τοῦ Χριστοῦ εἶναι:
  • ἡ δόξα τοῦ Χριστοῦ,
  • ἡ δόξα τῆς Ἐκκλησίας.
  • τό θέλημα τοῦ Πατρός,
  • ἡ δόξα τοῦ Μονογενοῦς,
  • τό ἀγαλλίαμα τοῦ Πνεύματος,
  • ὁ κόσμος τῶν Ἀγγέλων,
  • ἡ ἀσφάλεια τῆς Ἐκκλησίας,
  • τό τεῖχος τῶν Ἁγίων,
  • τό φῶς τῆς Οἰκουμένης.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου