Κύριε μου, Ιησού Χριστέ, ελέησόν με

Σάββατο, 25 Μαΐου 2019

Το Ιερό Σκήνωμα Του Αγίου Ιωάννου του Ρώσσου. Βοήθεια μας!

Δεύτε προσκυνήσωμεν, πιστοί, και μετ' ευλαβείας και πόθου κατασπαζόμενοι, λείψανον περίσεπτον και πανυπέρτιμον, Ιωάννου θεόφρονος, αγνίσωμεν χείλη, όμματα και μέτωπα, και ικετεύσωμεν, όπως και ημάς αξιώση, τέλους σωτηρίου και θείου, ταις αυτού προς Κύριον δεήσεσι.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου