Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με ...

Πέμπτη, 10 Ιανουαρίου 2019

Τι λέγεται στην Αγία Γραφή για την «Τεθλιμμένη οδό»

(Κατά Ματθαίον Εὐαγγέλιον Κεφ.7, στ.13-14)

  • "εἰσέλθετε διὰ τῆς στενῆς πύλης· ὅτι πλατεῖα ἡ πύλη καὶ εὐρύχωρος ἡ ὁδὸς ἡ ἀπάγουσα εἰς τὴν ἀπώλειαν, καὶ πολλοί εἰσιν οἱ εἰσερχόμενοι δι᾿ αὐτῆς."

Δηλαδή: "αγωνισθείτε και προσπαθείτε να μπείτε στο δρόμο της αρετής από τη στενή πύλη. Διότι πλατιά μόνο είναι η θύρα και ευρύχωρος ο δρόμος, που εκτρέπει και οδηγεί τον άνθρωπο στην απώλεια και πολλοί είναι εκείνοι, που με μεγάλη ευκολία εισέρχονται σε αυτήν.

  • "τί στενὴ ἡ πύλη καὶ τεθλιμμένη ἡ ὁδὸς ἡ ἀπάγουσα εἰς τὴν ζωήν, καὶ ὀλίγοι εἰσὶν οἱ εὑρίσκοντες αὐτήν!"

Δηλαδή: "Εξ αντιθέτου είναι στενή η θύρα και γεμάτος δυσκολίες και ταλαιπωρίες ο δρόμος, που οδηγεί στην αιώνια ζωή και απαιτείται αγώνας κατά της αμαρτίας, για να τον ακολουθήσει κανείς. Γι αυτό και λίγοι είναι αυτοί, που τον βρίσκουν και τον ακολουθούν μέχρι τέλους."

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου