Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με ...

Τετάρτη, 7 Νοεμβρίου 2018

«Χαίρε, ότι απεκύησας την Μητέρα του Θεού·χαίρε, ότι εγαλούχησας την τροφόν του Ποιητού. Χαίροις, Άννα θεόκλητε»

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου