Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με ...

Πέμπτη, 9 Αυγούστου 2018

Άγιος Μάρτυς Λαυρέντιος, ο Αρχιδιάκονος

Άγιε του Θεού Λαυρέντιε, πρέσβευε υπέρ ημών.
Ἀπολυτίκιον 
Ἦχος γ’. Τὴν ὡραιότητα. 
Τῷ θείῳ Πνεύματι, καταυγαζόμενος, ὡς ἄνθραξ ἔφλεξας, πλάνης τὴν ἄκανθαν, Ἀρχιδιάκονε Χριστοῦ, Λαυρέντιε Ἀθλοφόρε, ὅθεν ὡς θυμίαμα, λογικὸν ὁλοκαύτωσαι, τῷ σὲ μεγαλύναντι, τῷ πυρὶ τελειούμενος, διό τούς σὲ τιμώντας θεόφρον, σκέπε ἐκ πάσης ἐπήρειας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου