Κύριε μου, Ιησού Χριστέ, ελέησόν με

Κυριακή 19 Αυγούστου 2018

«Όδήγησόν με, Κύριε, εν τη όδώ Σου και πορεύσομαι εν τη άληθεία Σου» (Ψαλ. 85, 11)

ο Σωτήρ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου