Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με ...

Τετάρτη, 11 Ιουλίου 2018

«Τόν σταυρωθέντα υπέρ ημών, Χριστόν τόν Θεόν, καί καθελόντα τού θανάτου τό κράτος, απαύστως ικέτευε, Θεοτόκε Παρθένε, ίνα σώση τάς ψυχάς ημών»

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου