Κύριε μου, Ιησού Χριστέ, ελέησόν με

Κυριακή 8 Οκτωβρίου 2017

Άγιε Τροπαιοφόρε Μεγαλομάρτυς Γεώργιε, πρέσβευε υπέρ ημών

Ἀπολυτίκιον 
Ἦχος δ’.
Ὡς τῶν αἰχμαλώτων ἐλευθερωτής, καὶ τῶν πτωχῶν ὑπερασπιστής, ἀσθενούντων ἰατρός, βασιλέων ὑπέρμαχος, Τροπαιοφόρε Μεγαλομάρτυς Γεώργιε, πρέσβευε Χριστῷ τῷ Θεῷ, σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου