Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με ...

Κυριακή, 6 Αυγούστου 2017

«Εγώ δε πτωχός ειμί και πένης· ο Θεός, βοήθησόν μοι. βοηθός μου και ρύστης μου ει συ· Κύριε, μη χρονίσῃς»

ΕΡΜΗΝΕΙΑ
«Ἐγώ δέ εἶμαι πτωχός καί ἄθλιος· βοήθησόν με, Θεέ μου. Βοηθός μου καί λυτρωτής μου εἶσαι σύ, Κύριε· μή βραδύνῃς καί μή ἀργοπορήσῃς, ἀλλά σπεῦσον εἰς βοήθειαν καί προστασίαν μου» (Ψαλμ. ξθ΄6).
"Chrystus Pantokrator" - według najstarszego przedstawienia  Zbawiciela z VI w. "Our Saviour" - painted on the basis of the oldest image of Christ  from 6th c.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου