Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με ...

Παρασκευή, 11 Αυγούστου 2017

«Ἀπόστολοι ἐκ περάτων, συναθροισθέντες ἐνθάδε, Γεθσημανῆ τῷ χωρίῳ, κηδεύσατέ μου τὸ σῶμα, καὶ σύ, Υἱὲ καὶ Θεέ μου, παράλαβέ μου τὸ πνεῦμα»

Υπεραγία Θεοτόκε, σκέπε, φρούρει, φύλαττε ημάς.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου