Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με ...

Τετάρτη, 12 Ιουλίου 2017

ΗΧΗΤΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ: Βίος και Λόγοι Γέροντος Παϊσίου του Αγιορείτου (Ιερομονάχου Ισαάκ)

Ανάγνωση από το ομώνυμο βιβλίο του Ιερομονάχου Ισαάκ, εκδ. I.Ησυχ. Αγ. Ιωάννου του Προδρόμου Μεταμορφώσεως Χαλκιδικής. Η ηχογράφηση έγινε στον ραδιοφωνικό σταθμό της Ι.Μ. Λεμεσού. Διαβάζει η Νάταλι Αμάν. 
Βίος και Λόγοι Γέροντος Παϊσίου του Αγιορείτου (μέρος 1ο - μέρος 25ο)
Βίος και Λόγοι Γέροντος Παϊσίου του Αγιορείτου (μέρος 26ο)
Βίος και Λόγοι Γέροντος Παϊσίου του Αγιορείτου (μέρος 27ο)
Βίος και Λόγοι Γέροντος Παϊσίου του Αγιορείτου (μέρος 28ο)
Βίος και Λόγοι Γέροντος Παϊσίου του Αγιορείτου (μέρος 29ο)
Βίος και Λόγοι Γέροντος Παϊσίου του Αγιορείτου (μέρος 30ο)

Βίος και Λόγοι Γέροντος Παϊσίου του Αγιορείτου (μέρος 31ο)
Βίος και Λόγοι Γέροντος Παϊσίου του Αγιορείτου (μέρος 32ο)
Βίος και Λόγοι Γέροντος Παϊσίου του Αγιορείτου (μέρος 33ο)
Βίος και Λόγοι Γέροντος Παϊσίου του Αγιορείτου (μέρος 34ο)
Βίος και Λόγοι Γέροντος Παϊσίου του Αγιορείτου (μέρος 35ο)
Βίος και Λόγοι Γέροντος Παϊσίου του Αγιορείτου (μέρος 36ο)
Βίος και Λόγοι Γέροντος Παϊσίου του Αγιορείτου (μέρος 37ο)
Βίος και Λόγοι Γέροντος Παϊσίου του Αγιορείτου (μέρος 38ο)
Βίος και Λόγοι Γέροντος Παϊσίου του Αγιορείτου (μέρος 39ο)
Βίος και Λόγοι Γέροντος Παϊσίου του Αγιορείτου (μέρος 40ο)

Βίος και Λόγοι Γέροντος Παϊσίου του Αγιορείτου (μέρος 41ο)
Βίος και Λόγοι Γέροντος Παϊσίου του Αγιορείτου (μέρος 42ο)
Βίος και Λόγοι Γέροντος Παϊσίου του Αγιορείτου (μέρος 43ο)
Βίος και Λόγοι Γέροντος Παϊσίου του Αγιορείτου (μέρος 44ο)
Βίος και Λόγοι Γέροντος Παϊσίου του Αγιορείτου (μέρος 45ο)
Βίος και Λόγοι Γέροντος Παϊσίου του Αγιορείτου (μέρος 46ο)
Βίος και Λόγοι Γέροντος Παϊσίου του Αγιορείτου (μέρος 47ο)
Βίος και Λόγοι Γέροντος Παϊσίου του Αγιορείτου (μέρος 48ο)
Βίος και Λόγοι Γέροντος Παϊσίου του Αγιορείτου (μέρος 49ο)
Βίος και Λόγοι Γέροντος Παϊσίου του Αγιορείτου (μέρος 50ο)

Βίος και Λόγοι Γέροντος Παϊσίου του Αγιορείτου (μέρος 51ο)
Βίος και Λόγοι Γέροντος Παϊσίου του Αγιορείτου (μέρος 52ο)
Βίος και Λόγοι Γέροντος Παϊσίου του Αγιορείτου (μέρος 53ο)
Βίος και Λόγοι Γέροντος Παϊσίου του Αγιορείτου (μέρος 54ο)
Βίος και Λόγοι Γέροντος Παϊσίου του Αγιορείτου (μέρος 55ο)
Βίος και Λόγοι Γέροντος Παϊσίου του Αγιορείτου (μέρος 56ο)
Βίος και Λόγοι Γέροντος Παϊσίου του Αγιορείτου (μέρος 57ο)
Βίος και Λόγοι Γέροντος Παϊσίου του Αγιορείτου (μέρος 58ο)
Βίος και Λόγοι Γέροντος Παϊσίου του Αγιορείτου (μέρος 59ο)
Βίος και Λόγοι Γέροντος Παϊσίου του Αγιορείτου (μέρος 60ο)

Βίος και Λόγοι Γέροντος Παϊσίου του Αγιορείτου (μέρος 61ο)
Βίος και Λόγοι Γέροντος Παϊσίου του Αγιορείτου (μέρος 62ο)
Βίος και Λόγοι Γέροντος Παϊσίου του Αγιορείτου (μέρος 63ο)
Βίος και Λόγοι Γέροντος Παϊσίου του Αγιορείτου (μέρος 64ο)
Βίος και Λόγοι Γέροντος Παϊσίου του Αγιορείτου (μέρος 65ο)
Βίος και Λόγοι Γέροντος Παϊσίου του Αγιορείτου (μέρος 66ο)
Βίος και Λόγοι Γέροντος Παϊσίου του Αγιορείτου (μέρος 67ο)
Βίος και Λόγοι Γέροντος Παϊσίου του Αγιορείτου (μέρος 68ο)
Βίος και Λόγοι Γέροντος Παϊσίου του Αγιορείτου (μέρος 69ο)
Βίος και Λόγοι Γέροντος Παϊσίου του Αγιορείτου (μέρος 70ο)

Βίος και Λόγοι Γέροντος Παϊσίου του Αγιορείτου (μέρος 71ο)
Βίος και Λόγοι Γέροντος Παϊσίου του Αγιορείτου (μέρος 72ο)
Βίος και Λόγοι Γέροντος Παϊσίου του Αγιορείτου (μέρος 73ο)
Βίος και Λόγοι Γέροντος Παϊσίου του Αγιορείτου (μέρος 74ο)
Βίος και Λόγοι Γέροντος Παϊσίου του Αγιορείτου (μέρος 75ο)
Βίος και Λόγοι Γέροντος Παϊσίου του Αγιορείτου (μέρος 76ο)
Βίος και Λόγοι Γέροντος Παϊσίου του Αγιορείτου (μέρος 77ο)
Βίος και Λόγοι Γέροντος Παϊσίου του Αγιορείτου (μέρος 78ο)
Βίος και Λόγοι Γέροντος Παϊσίου του Αγιορείτου (μέρος 79ο)
Βίος και Λόγοι Γέροντος Παϊσίου του Αγιορείτου (μέρος 80ο)

Βίος και Λόγοι Γέροντος Παϊσίου του Αγιορείτου (μέρος 81ο)
Βίος και Λόγοι Γέροντος Παϊσίου του Αγιορείτου (μέρος 82ο)
Βίος και Λόγοι Γέροντος Παϊσίου του Αγιορείτου (μέρος 83ο)
Βίος και Λόγοι Γέροντος Παϊσίου του Αγιορείτου (μέρος 84ο)
Βίος και Λόγοι Γέροντος Παϊσίου του Αγιορείτου (μέρος 85ο)
Βίος και Λόγοι Γέροντος Παϊσίου του Αγιορείτου (μέρος 86ο)
Βίος και Λόγοι Γέροντος Παϊσίου του Αγιορείτου (μέρος 87ο)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου