Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με ...

Παρασκευή, 23 Ιουνίου 2017

Ο πολιτισμός της κατάθλιψης

Ἡ συνεπὴς Ὀρθόδοξη Ἐκκλησιαστικὴ Ζωὴ εἶναι μία πλήρης ἀπόρριψη καὶ ριζικὴ ὑπέρβαση ὅλου τοῦ σύγχρονού μας πολιτισμοῦ τῆς κατάθλιψης, τῆς κουλτούρας τοῦ πεσιμισμοῦ...
Ὁ πολιτισμὸς τῆς κατάθλιψης ἕντεχνα, μεθοδευμένα καὶ μὲ ποικίλους τρόπους διαχέεται παντοῦ σήμερα καὶ διαποτίζει κάθε ἔκφανση τῆς καθημερινῆς μας ζωῆς...

Λέμε Ὄχι στὴν μελαγχολικὴ μουσικὴ καὶ τὰ καταθλιπτικὰ τραγούδια, γιατὶ σαφῶς μάτωνουν τὴν ψυχὴ μας!...

Λέμε Ὄχι στὰ μελαγχολικὰ ἔντυπα, γιατὶ δὲν ἔχει τίποτα νὰ μᾶς προσφέρει τὸ κενό τους!...

Λέμε Ὄχι στὶς μελαγχολικὲς ἐκπομπὲς καὶ τὶς ταινίες, γιατὶ δὲν ἔχουμε ἀνάγκη ἀπ᾿ τὸν πεσιμισμό τους!... Λέμε Ὄχι στὴν ἁμαρτωλὴ καὶ ἐγωκεντρικὴ διασκέδαση!...

Λέμε Ὄχι στὰ ὁποιαδήποτε στέκια τῆς ἀπογοήτευσης καὶ τῆς ἀπελπισίας, ποὺ ὁδηγοῦν στὸ κενὸ τοῦ πουθενά!...

Λέμε Ὄχι στὸ ἀλκοόλ, στὰ ναρκωτικά, καὶ στοὺς τόσους ἄλλους ἐθισμούς, ποὺ βυθίζουν στὸ σκότος τῆς ψευδαίσθησης!...

Λέμε Ὄχι στὸ ἀπόλυτο τίποτα αὐτῶν τῶν διασκεδάσεων, γιατὶ μὲ τίποτε δὲν μποροῦν νὰ μᾶς δώσουν χαρὰ ἢ νὰ αὐξή- σουν τὴν χαρά μας!...

Λέμε Ὄχι τελικὰ σὲ ὅ,τι δὲν εἶναι χαρούμενο!... Δὲν ἀποπνέει αἰσιοδοξία!... Δὲν εἶναι ἀληθινὰ κεφάτο!... Δὲν ἔχει Ὅραμα Ζωῆς καὶ Θυσίας γιὰ τὸν ὁποιονδήποτε Ἄλλον!... Δὲν ἔχει πηγή του τὴν Ἀγάπη τοῦ Θεοῦ!... Δὲν ξεκινάει ἀπὸ τὸν Σταυρὸ γιὰ νὰ καταλήξη στὴν νερομάννα τῆς Ἀνάστασης!...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου