Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με ...

Πέμπτη, 15 Ιουνίου 2017

Θαυμαστές διηγήσεις για το Μυστήριο των Μυστηρίων

Είναι γραμμένο στη Βίβλο του Λειμώνος ότι, ήταν ένας Ιερέας ανάξιος και πάντοτε, όταν ήθελε να λειτουργήσει, ασθενούσαν όλα τα μέλη του.
Την ώρα δε, που ήθελε να κοινωνήσει τα χέρια του έτρεμαν τόσο, που κινδύνευε να του πέσει το Άγιο Ποτήριο και είχε μεγάλο αγώνα ο άθλιος μέχρι να τελειώσει την Λειτουργία.

Μία μέρα έτυχε να είναι παρών ένας ευλαβής και ενάρετος πνευματικός, ο οποίος είδε ένα εξαίσιο θέαμα. Δηλαδή, την ώρα, που ήθελε να κοινωνήσει ο Ιερέας, μετατράπηκε ο Μαργαρίτης και έγινε βρέφος, ζωντανό και εκώλυε αυτόν της Ιεράς Μεταλήψεως. 
Τούτο επάλευε με τον Ιερέα και τον εμπόδιζε να μη κοινωνήσει αυτού.
Ο Ιερέας ελάμβανε βιαίως το βρέφος και το επλησίαζε εις το στόμα του να το φάγει, αλλά αυτό έστρεφε εις το άλλο μέρος το πρόσωπό Του και δεν ήθελε να εισέλθει. 
Τέλος πάντων, αφού φιλονίκησαν ώρα πολλή, εισήλθε το Άγιο Βρέφος εις το ανάξιο στόμα του Ιερέα, αλλά με πολύ θυμωμένο και σκανδαλισμένο πρόσωπο. 
Βλέποντας ο πνευματικός αυτό, κατάλαβε την αιτία, και μετά την ιερουργία, διηγήθηκε μυστικά στον Ιερέα τήν όραση και έπειτα τον νουθέτησε.
Ο Ιερέας μόλις τα άκουσε φοβήθηκε, μετανόησε από καρδιά, εξομολογήθηκε τις αμαρτίες του, έκαμε κανόνα ως έπρεπε, και δεν ετόλμησε να επιχειρισθεί εις τα Αγια, ούτε εις τα πρότερα αμαρτήματα έπεσε, αλλά ετελείωσε με πολιτεία θεάρεστο.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου