Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με ...

Δευτέρα, 29 Μαΐου 2017

Χαίροις Πάτερ Νικόλαε

Χαίρε σεπτών ποιμένων ακρότης
Χαίρε κλεινών Πατέρων φαιδρότης
Χαίρε κυβερνήτα πλωτήρων σωτήριε
Χαίρε καταλύτα δαιμόνων αήττητε
Χαίρε ο τοις κινδυνεύουσι οξυδρόμως βοηθών
Χαίρε ο τους προσιόντάς σοι πολλαχώς ευεργετών 
Χαίρε ναματοφόρος Πνευματέμφορος πέτρα
Χαίρε ο διεκβλύζων το θεόβρυτον νέκταρ
Χαίρε λιμήν πλεόντων αχείμαστος 
Χαίρε εν γη απάση περίπυστος
Χαίρε ζωής της μελλούσης αξία
Χαίρε πιστών ασφαλής προστασία

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου