Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με ...

Σάββατο, 13 Μαΐου 2017

Τι είναι, Γέροντα Εφραίμ, η ταπείνωση και πως αποκτάται;

Αναφέρει η Ηγούμενη της μονής Τσέλιε (Σερβία) Γλυκερία:
Μιά μέρα ζήτησα ἀπό τόν πατέρα Ἐφραίμ (Κατουνακιώτη) νά μοῦ πεῖ κάτι, γιά τό τί εἶναι ἀκριβῶς ἡ ταπεινοφροσύνη καί πῶς ἀποκτᾶται. Αὐτός, ὅμως, ἔμεινε σκυφτός καί ἀμίλητος, φαινόταν σάν νά μή μέ ἄκουσε.
Ὅταν σέ λίγο ἐπανῆλθα στό ἐρώτημά μου, μοῦ εἶπε μέ πολύ σοβαρή, ἀλλά καί ἔντονη φωνή: «Δέν μπορῶ νά σοῦ μιλήσω γιά κάτι, πού δέν ἔχω».
Συγκλονίστηκα! Ἄν ὁ γέροντας Ἐφραίμ δέν ἔχει ταπείνωση, σκέφτηκα, τότε τί εἶναι ἀλήθεια ἡ ταπείνωση;...
Μόλις ὁλοκλήρωσα μέσα μου τή σκέψη αὐτή, μοῦ εἶπε:
«Ἡ ταπείνωση εἶναι ἡ στολή τῆς θεότητας, μέ τήν ὁποία ντύθηκε ὁ Υἱός τοῦ Θεοῦ καί ἦρθε ἀνάμεσα στούς ἀνθρώπους»

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου