Κύριε Ιησού Χριστέ, Ελέησόν με ...

Δευτέρα, 15 Μαΐου 2017

Πτύσις μετά την Θεία Κοινωνία;

Πόσες ώρες μετά από την θεία μετάληψι πρέπει να μη πτύση κανείς;
Δεν υπάρχει επί του προκειμένου καμμία διάταξις ή κανείς σχετικός κανών. Από ευλάβεια προς το μυστήριο επικρατεί η συνήθεια να μη 
πτύη εκείνος που κοινωνεί καθ’ όλη την ημέρα εκείνη, κατά την οποία εκοινώνησε. Και ασφαλώς είναι επαινετή και αξιοσύστατη η συνήθεια αυτή. Αν από τον άγιο Ιωάννη τον Νηστευτή κανονίζεται με 40 ημερών
αποχή από την θεία κοινωνία και άλλα επιτίμια εκείνος που ακουσίως θα εμέση μετά την θεία μετάληψι, πολύ περισσότερο πρέπει να θεωρηθή εφάμαρτη μία καθαρώς εκουσία ενέργεια του ανθρώπου, που ασφαλώς προδίδει ανευλάβεια και που ενδεχομένως μπορεί να γίνη αιτία βεβηλώσεως των μαργαριτών που τυχόν παρέμειναν μέσα στο στόμα εκείνου που εκοινώνησε.
Από το βιβλίο του αειμνήστου Καθηγητού της Θεολογικής σχολής του Α.Π.Θ., Ιωάννου Μ. Φουντούλη: Απαντήσεις εις Λειτουργικάς απορίας. Τόμος Α’. ΣΤ’ έκδοσις.
Εκδόσεις της Αποστολικής Διακονίας της Εκκλησίας της Ελλάδος, Αθήναι, 1991.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου