Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με ...

Τετάρτη, 10 Μαΐου 2017

Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος: «Ζήσαμε γιά τή σάρκα, ᾄς ζήσουμε καί γιά τό πνεῦμα· ζήσαμε γιά τίς ἡδονές, ἄς ζήσουμε καί γιά τίς ἀρετές· ζήσαμε μέ ἀδιαφορία, ἄς ζήσουμε καί μέ μετάνοια»

''Θά ρθεῖ ὥρα πού θά διαλυθεῖ τό θέατρο τοῦ κόσμου αὐτοῦ· δέν εἶναι δυνατό μετά τό πέρας αὐτῆς τῆς ζωῆς νά κάνει κανείς κάτι, δέν εἶναι δυνατό νά στεφανωθεῖ μετά τή διάλυση τοῦ θεάτρου. 
Αὐτός εἰναι ὁ καιρός μετανοίας, ἐνῶ ἐκεῖνος Κρίσεως· αὐτός εἶναι ὁ καιρός τῶν ἀγώνων, ἐνῶ ἐκεῖνος τῶν στεφάνων· αὐτός εἶναι ὁ καιρός τοῦ κόπου, ἐνῶ ἐκεῖνος τῆς ἀνέσεως· αὐτός ὁ καιρός τῶν καμάτων, ἐνῶ ἐκεῖνος τῆς ἀνταποδόσεως. 
Συνέλθετε, παρακαλῶ, ἀφυπνισθεῖτε καί ἄκούσουμε μέ προθυμία τά λεγόμενα. Ζήσαμε γιά τή σάρκα, ᾄς ζήσουμε καί γιά τό πνεῦμα· ζήσαμε γιά τίς ἡδονές, ἄς ζήσουμε καί γιά τίς ἀρετές· ζήσαμε μέ ἀδιαφορία, ἄς ζήσουμε καί μέ μετάνοια..''
 Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος - Ὅμιλία Θʹ Λόγος περί μετανοίας Ε.Π.Ε 30. σελ,319.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου