Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με ...

Πέμπτη, 20 Απριλίου 2017

Izvorul Tămăduirii (21 Aprilie 2017)

ICOANE

CANON

RUGĂCIUNI

EVANGHELIE

APOSTOL

MINUNI

PREDICI

VIDEO

FOTOGRAFII

ARTICOLE DESPRE SĂRBĂTOARE

CONDAC

LOCURI DE PELERINAJ

ICONOGRAFIE

SFÂNTUL MUNTE ATHOS

MĂNĂSTIRI

I-a dat împărăteasa apa celui bolnav şi îndată o! grabnică izbăvire! cum a băut-o s-a vindecat desăvârşit, şi atâta putere a luat, încât s-a sculat din pat sănătos, ca şi cum n-ar fi avut nicio boală.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου