Πέμπτη, 20 Απριλίου 2017

Izvorul Tămăduirii (21 Aprilie 2017)

ICOANE

CANON

RUGĂCIUNI

EVANGHELIE

APOSTOL

MINUNI

PREDICI

VIDEO

FOTOGRAFII

ARTICOLE DESPRE SĂRBĂTOARE

CONDAC

LOCURI DE PELERINAJ

ICONOGRAFIE

SFÂNTUL MUNTE ATHOS

MĂNĂSTIRI

I-a dat împărăteasa apa celui bolnav şi îndată o! grabnică izbăvire! cum a băut-o s-a vindecat desăvârşit, şi atâta putere a luat, încât s-a sculat din pat sănătos, ca şi cum n-ar fi avut nicio boală.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου