Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με ...

Κυριακή, 2 Απριλίου 2017

Κύριε των Δυνάμεων, μεθ' ημών γενού, άλλον γαρ εκτός σου βοηθόν, εν θλίψεσιν ουκ έχομεν, Κύριε των Δυνάμεων, ελέησον ημάς

Icon of Jesus Christ:

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου