Παρασκευή, 21 Απριλίου 2017

Άγιος Νέαρχος

Εορτάζει στις 22 Απριλίου εκάστου έτους
Τοῦ πρὸς σέ, Σῶτερ, ἐμπύρου θείου πόθου,
Νέαρχος εἶπεν, οὐδὲ πῦρ με χωρίσει.
Βιογραφία
Ο Άγιος Μάρτυς Νέαρχος τελειώθηκε διά πυρός.
Εικάζεται ότι ήταν φίλος του Αγίου Μάρτυρα Πολυεύκτου (βλέπε 9 Ιανουαρίου).
Εάν θεωρηθεί ότι αυτό είναι αληθές, τότε ο Άγιος Νέαρχος πρέπει να μαρτύρησε κατά τους χρόνους των αυτοκρατόρων Δεκίου (249 - 251 μ.Χ.) και Ουαλεριανού (251 - 259 μ.Χ.).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου