Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με ...

Παρασκευή, 21 Απριλίου 2017

Άγιος Νέαρχος

Εορτάζει στις 22 Απριλίου εκάστου έτους
Τοῦ πρὸς σέ, Σῶτερ, ἐμπύρου θείου πόθου,
Νέαρχος εἶπεν, οὐδὲ πῦρ με χωρίσει.
Βιογραφία
Ο Άγιος Μάρτυς Νέαρχος τελειώθηκε διά πυρός.
Εικάζεται ότι ήταν φίλος του Αγίου Μάρτυρα Πολυεύκτου (βλέπε 9 Ιανουαρίου).
Εάν θεωρηθεί ότι αυτό είναι αληθές, τότε ο Άγιος Νέαρχος πρέπει να μαρτύρησε κατά τους χρόνους των αυτοκρατόρων Δεκίου (249 - 251 μ.Χ.) και Ουαλεριανού (251 - 259 μ.Χ.).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου