Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με ...

Παρασκευή, 7 Απριλίου 2017

Ὡσαννὰ ἐν τοῖς ὑψίστοις, τῷ ἐλθόντι σῶσαι ἐκ πλάνης, ἄπαν τὸ γένος ἡμῶν

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου