Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με ...

Δευτέρα, 20 Μαρτίου 2017

God’s commandments are beyond human limits

We can see the limits to all human “perfections” but God’s commandments are beyond that because God’s commandments are existential in nature and have as their main target our deification.
God’s commandments aren’t an expression of a boss to the His subordinates. They are the expression of perfect, divine love for us.
God doesn’t gain anything if we keep the commandments or not. We have to gain our eternal happiness… …or not.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου