Κύριε μου, Ιησού Χριστέ, ελέησόν με

Σάββατο 29 Μαρτίου 2014

Άγιος Ιωάννης Μαξίμοβιτς

Ἅγιε τοῦ Θεοῦ, πρέσβευε ὑπὲρ ἡμῶν.
Ἀπολυτίκιον
Ιωάννη Μαξίμοβιτς, αγγελόμορφε, ιεραρχών θεοφόρων και διδασκάλων σοφών εκλαμψάντων άρτι σάπφειρε πολύτιμε, ως Ορθόδοξων ασκητών καλλονήν και ποταμόν αστείρευτον θαυμασίων, σε ανυμνούντες ευχάς σου θερμάς προς Κύριον αιτούμεθα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου