Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με ...

Σάββατο, 8 Απριλίου 2017

The solution for our internal chaos

Because of the Fall of man, the natural order of things has become chaotic. In nature, there is an order for all things, but with man there is chaos, Everything is distorted and turned around. 
Because of our disobedience to the commandments of our Heavenly Father, we have lost the natural order. In order to reestablish this order, we must practice abstinence and obedience.
Based on Elder Thaddeus of Vitovnica
In this photo a priest-monk is receiving a blessing from Metropolitan Joseph of Prikonisou. A candid shot from the Divine Liturgy on the Feast of the Prophet Elijah.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου